Symposium Minimal Invasive Surgery

Op 12 februari heeft het symposium Minimal Invasive Surgery plaatsgevonden in samenwerking met VCMS Amsterdam, AMC op de medische faculteit op de VU. Het was een spectaculaire avond waarop wij het eerste deel hebben geleerd over minimaal invasieve technieken op het gebied van de interventieradiologie met dr. Meijerink. Na het inspirerende praatje was er de mogelijkheid voor de studenten om het microwave ablatie apparaat te proberen op een koeienlever. Een apparaat wat normaal gesproken wordt gebruikt in de behandeling van levermetastasen. Het tweede deel van het symposium hebben wij geleerd over robotchirurgie met dr. Draaisma, waar wij veel hebben geleerd over een onderwerp wat nog erg onderbelicht is in het bachelor curriculum.