Sollicitatie bestuur VCMS Groningen 2019-2020

De Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten (VCMS) Groningen zoekt een nieuw bestuur! Hoewel de eerste helft van het VCMS-jaar net verstreken is, is het in augustus 2019 al zover: het vijfde bestuur van VCMS Groningen zal aftreden. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar jou!

Introductie
Ben jij ambitieus, leergierig, secuur en organisatorisch vaardig? Dan biedt het bestuur van VCMS Groningen jou de ultieme uitdaging.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris/vice-voorzitter en penningmeester. Samen met twee andere bestuursleden draag jij zorg voor een zeer gemotiveerd netwerk van studenten die een chirurgisch vak ambiëren. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende masterclasses en workshops en krijgt de mogelijkheid contacten te leggen binnen de afdeling heelkunde van het UMCG. Wij hopen dat VCMS met jullie hulp weer een stap verder komt!

 

Functies

Voorzitter
Als voorzitter ben je de ondernemer en vertegenwoordiger binnen het team.  De voorzitter houdt zich bezig met beleidsmatige aspecten en zoekt samen met zijn bestuursleden (met de doelstellingen van VCMS in het achterhoofd) voortdurend naar manieren om het beste aan de vraag van de leden te voldoen. Een van de belangrijkste taken als voorzitter is het contact leggen met specialisten aangaande activiteiten. Daarbij zal de voorzitter op een daadkrachtige manier leidinggeven, waarbij zowel de mensen in het bestuur als de leden gemotiveerd raken en geënthousiasmeerd worden.

Voor meer informatie, neem contact op met Marnix Jansen (m.r.jansen@umcg.nl)

Secretaris/vice-voorzitter
De secretarisfunctie is één van de belangrijkste bestuurlijke pijlers. Enerzijds is de secretaris de penvoerder van het bestuur die o.a. zorg draagt voor de interne en externe nieuwsvoorziening. Anderzijds ben je ‘het geheugen’ van het bestuur, waarbij organiseren, informatievoorziening en archivering belangrijke taken zijn. Daarnaast zul je je bezighouden met het creëren van overzicht binnen de activiteiten van VCMS Groningen en ben je het eerste aanspreekpunt voor alle leden.

Voor meer informatie, neem contact op met Marijn Schilder (m.a.schilder@umcg.nl)

Penningmeester
De penningmeester vertaalt het beleid in een begroting en beoordeelt wat financieel haalbaar is. De beslissingen die worden gemaakt worden onderbouwd met een solide financiële inschatting van de situatie, waarbij de kansen en risico’s nauwkeurig tegen elkaar worden afgewogen. Daarnaast ben jij het aanspreekpunt voor de financiële vragen binnen VCMS als geheel. Tot slot vallen commissies, zoals de financiële en de symposium/activiteitencommissie onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Voor meer informatie, neem contact op met Heda Esmati (h.esmati@umcg.nl)

Procedure
De sollicitatieperiode zal geopend zijn vanaf 18 februari tot en met 10 maart 2019. Dit betekent dat de deadline zal zijn op zondag 10 maart 2019 om 23:59. Om te solliciteren dien je in bovengenoemde periode een mail te sturen naar groningen@vcms.nl met als titel ‘Sollicitatie kandidaatsbestuur VCMS Groningen 2019-2020 “NAAM”’ en in de bijlage een motivatiebrief van max. 1 A4 met voorkeursfunctie EN een CV toe te voegen. Sollicitaties die niet aan deze eisen voldoen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Op basis van deze sollicitatie per mail maken wij een selectie van kandidaten die op het sollicitatiegesprek mogen komen. Hier zullen ook bestuursleden van VCMS Nederland bij aanwezig zijn. Deze sollicitatiegesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden van  26 tot en met 28 april 2019. We proberen zo snel mogelijk de definitieve data voor de gesprekken door te geven. 

Algemene vragen
Neem voor functie-specifieke vragen contact op met de desbetreffende persoon en stuur algemene vragen naar groningen@vcms.nl

Tot slot
Nieuwsgierig geworden en gemotiveerd om deze uitdaging met een team ambitieuze en gemotiveerde medebestuursleden aan te gaan? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet!