2019-2020

Het programma van de VCMS Nederland Master Academy bestaat in 2019-2020 uit de volgende modules, elk bestaande uit twee of drie onderwijsdagen

  • Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming
  • Module 2: Chirurgische kennis
  • Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Het programma vindt plaats van oktober 2019 tot en met juni 2020.

Module 1.1 Bovenste extremiteitenModule 1.2 De zwangere en haar kindModule 2.1 Evidence-Based SurgeryModule 2.2 Operatie-carrousel: Veroudering in de chirurgieModule 3.1 Trauma opvangModule 3.2 WondgenezingModule 3.3 Minimaal invasieve chirurgie

De VCMS Master Academy is zaterdag 19 oktober 2019 officieel van start gegaan met de eerste onderwijsdag van de module ‘Chirurgische Anatomie en Beeldvorming’. De dag stond volledig in het teken van de bovenste extremiteiten en was een mooie afwisseling tussen masterclasses, een workshop echografie en enkele sessies op de snijzaal. In het volgende stukje een terugblik op deze eerste succesvolle onderwijsdag!

Masterclass 1: Anatomie van de bovenste extremiteit

De studenten werden meegenomen in de anatomie door dr. Tom Roeling, anatoom in het UMC Utrecht. De focus lag op de plexus brachialis, waarbij ook de aansturing van de spieren en pezen door de perifere zenuwen aan bod kwamen. Het doel van het college was inzicht te krijgen in de anatomie die nodig is om bij trauma of letsel te kunnen redeneren op welk niveau het letsel zich bevindt. Om dit alles in een juist kader te zetten, werden ook algemene ossale structuren en spiergroepen herhaald.

Masterclass 2: De klinische blik

Hoe kan je met klinische observatie vaststellen wat er mis is bij een trauma van de bovenste extremiteit? Wat voor traumatische letsels worden gepresenteerd op de SEH voor de plastisch chirurg? En hoe los je deze letsels vervolgens op? Dr. A.H. Schuurman, plastisch chirurg in het UMC Utrecht gaf de antwoorden op deze vragen gedurende het tweede college; de klinische blik die tot een diagnose leidt.

Snijzaal casuïstiek

Na de masterclasses over de anatomie en de klinische blik, ging een deel naar de snijzaal om de net verkregen leerstof toe te passen op preparaten. De snijzaal was in twee delen verdeeld. De focus lag bij de ene helft op de plexus brachialis en perifere zenuwen. Hierbij werd de anatomie van de nervi in de bovenste extremiteit bestudeerd aan de hand van preparaten en casussen over mogelijke pathologie. Het tweede deel belichtte de handanatomie aan de hand van preparaten en casussen over de fysiologie en enkele traumatische aandoeningen zoals een malletvinger en scaphoidfractuur. In totaal rouleerden de studenten tussen zes stations waarbij er steeds andere casuïstiek behandeld werd. Het was een enorm leerzame sessie begeleid door enkele student-assistenten uit Amsterdam UMC, locatie AMC!

Intermezzo: Blessure repertoire van de musicus

Dr. Boni Rietveld, vroeger orthopeed en tevens getalenteerd musicus, behandelde vele musici gedurende zijn carrière. Tijdens dit intermezzo projecteerde hij zijn kennis vol enthousiasme op onze leden. Want hoe lopen violisten, trompettisten en pianisten blessures op? Welke anatomische structuren zijn hier precies bij aangedaan? Het was een muzikaal getint intermezzo waarbij de muziekgeneeskunde aan bod kwam en Dr. Boni Rietveld door middel van een demonstratie met een viool, gitaar en dwarsfluit antwoord gaf op bovenstaande vragen. Nogmaals dank aan Eduard Fu, Anna Boukje Veldman en onze commissaris Public Relations Arwin Zebardast voor het geven van deze demonstraties!

Workshop echografie

Niet alleen de anatomie werd behandeld, ook de beeldvorming die hierbij komt kijken werd bellicht. In deze workshop leerden de studenten hoe echoapparatuur gebruikt wordt bij diagnostiek van letsels aan de bovenste extremiteit en hoe je de verschillende weefsels van elkaar kan onderscheiden. Met een casus werd gekeken hoe je in de echogeleid kan puncteren. Tevens waren er casussen over anesthesie bij ingrepen aan de bovenste extremiteit en casussen over het beoordelen van een X-hand. Deze sessie werd begeleid door Bas Boekestein en Jan van der Voet, waarvoor nogmaals hartelijk dank!

De onderwijsdag vindt plaats op 4 april 2020 in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Locatie AMC

Waar kom ik vandaan? Hoe ben ik geworden wie ik ben? Het zijn voorbeelden van vragen die ieder mens zich wel eens stelt; vragen waar op filosofisch of levensbeschouwelijk vlak nog weinig consensus over is. Wat betreft de fysiologie van de vrouwelijke reproductie weten we gelukkig wél een hoop. Dat is dan ook precies hetgeen dat tijdens deze veelomvattende module nader wordt bekeken. In plenaire sessies verdiepen de leden zich in de anatomie van het vrouwelijke voortplantingsstelsel, zowel theoretisch als klinisch. Welke fysiologische veranderingen vinden er plaats in het lichaam van de zwangere en het nieuwe leven dat zich in dit lichaam vormt? Welke klinische implicaties brengen deze veranderingen met zich mee? Hoe werkt het delicate samenspel tussen de bekkenanatomie en een baring? Wat zijn de (chirurgische) opties wanneer dit samenspel niet zuiver verloopt? Later op de dag zullen de leden de relevante anatomie nogmaals bestuderen op de snijzaal. Al met al een onderwijsdag waarop de moeder in het zonnetje wordt gezet, en dat is ook voor vaders interessant.

Hoe kan een nieuwe chirurgische ingreep de huidige gouden standaard vervangen? Hoe kan je ervoor zorgen dat de patiënt nieuwe ingrepen vertrouwd? Afgelopen zaterdag, 11 januari 2020, werd het thema ”Evidence-Based Surgery” behandeld tijdens module 2.1 in het Radboudumc.

 

Explaining evidence

Het eerste gedeelte van de dag ging over de vraag “Hoe kom je aan het bewijs voor het belang van bepaalde chirurgische ingrepen?” Dr. M.G.J.S. Hageman, mede-oprichter van PATIENT+, stond tijdens de eerste masterclass stil bij de principes van ‘shared decision making’ en het bespreken van evidence van chirurgische ingrepen. Gedeelde besluitvorming is namelijk één van de drie onderdelen van Evidence-based Surgery. Het omvat de expertise van de chirurg, de beschikbare evidence en de voorkeur van de patiënt.

Vervolgens ging prof. dr. C. Rosman, hoogleraar Minimaal Invasieve Chirurgie in het Radboudumc, in op Evidence-based Surgery aan de hand van chirurgische casuïstiek. Deze casuïstiek ging over een nieuwe slokdarm anastomosetechniek die enkele jaren geleden door het Radboudumc als eerste in Nederland is ingevoerd. Hierbij werd gekeken naar de verschillen tussen de cervicale en thoracale anastomosen.

Workshops

Na deze twee colleges, werden de studenten in twee groepen opgesplitst.Het ene deel volgde een workshop onder leiding van dr. N.H. Geesink, die de EASYcare in Geriatric Onco-surgery (EASY-GO) ontwikkelde. Aan de hand van casuïstiek werd het besluitvormingsproces bij de oudere patiëntengroep met kanker interactief besproken.

De andere helft ging in samenwerking met PATIENT+ onder leiding van dr. M.G.J.S. Hageman de uitdaging aan om te leren over chirurgische keuzehulpen en deze zelf ook op te stellen.

Obtaining evidence

In de middag werd de overstap van wetenschap naar kliniek gemaakt en werd er stilgestaan bij de manier waarop een chirurg bewijsmateriaal met betrekking tot chirurgische ingrepen vertaalt in de spreekkamer. De evidence voor een ingreep is leidend voor het handelen van een chirurg. Dr. D.J. Swank voerde in 2003 bij patiënten met chronische abdominale pijn een placebogecontroleerde chirurgische trial uit. In de derde masterclass legde hij uit hoe bij de interventiegroep de adhesies laparoscopisch werden opgeheven en bij de placebogroep alleen een diagnostische laparoscopie plaatsvond. Het onderzoek  is een mooi voorbeeld van hoe placebo-chirurgie toegepast werd.

In de vierde masterclass werd duidelijk gemaakt dat het verkrijgen van evidence voor een operatie veel methodologische en praktische uitdagingen kent. Prof. dr. M.M. Rovers belichtte de verschillen tussen farmaceutisch en chirurgisch onderzoek, waarbij verder ingegaan werd op het IDEAL-framework.

Discussieronde

Om de dag af te sluiten, vond er een plenaire sessie plaats onder leiding van prof. dr. J.H.W. de Wilt, hoogleraar oncologische chirurgie en tevens oncologisch chirurg te Radboudumc. De stellingen die aan bod kwamen werden bediscussieerd waarbij zowel de leden als de specialisten samen hun visies toonden. Want moet er meer gebruik gemaakt worden van placebo-chirurgie? Is de RCT de gouden standaard? En moet er überhaupt altijd een RCT plaatsvinden vooraleer iets evidence-based is? Een waardevolle afsluiter van de dag.

 

Wij willen iedereen nogmaals hartelijk danken die heeft geholpen om deze dag mogelijk te maken en uiteraard ook de studenten die aanwezig waren.

De onderwijsdag vindt plaats op 2 mei 2020 in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Ouder worden, dat hoort bij het leven. Echter, wat komt hier als arts bij kijken? Hoe verandert de leeftijd het (chirurgisch) behandelplan? Deze vragen worden onder andere besproken tijdens de operatie-carrousel in het LUMC. Het multidisciplinair overleg (MDO) staat hierin centraal. Het belang van shared decision making bij oudere patiënten zal duidelijk naar voren komen. Tevens zullen er ethische vraagstukken en zorgdillema’s geïntroduceerd worden rondom de behandeling van een oudere patiënt. Vervolgens worden de veel voorkomende aandoeningen met bijbehorende chirurgische ingrepen behandeld. Onder begeleiding van specialisten wordt een multidisciplinaire aanpak gehanteerd om de casuïstiek op te lossen. Stap voor stap leiden de chirurgen de studenten door het desbetreffende onderwerp en worden ook de pre-, per- als postoperatieve aspecten van het gekozen onderwerp behandeld. De dag wordt afgesloten met een patiëntoverdracht voor en door de studenten. Een ideale dag om een specifieke operatie van voor tot achter te leren kennen en inzicht te krijgen in de verschillende aspecten die een rol spelen bij oudere patiënten.

De tweede onderwijsdag van de VCMS Master Academy heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden in het VUmc te Amsterdam. De dag stond volledig in het teken van de traumaopvang en was een mooie afwisseling tussen masterclasses, een demonstratie en verschillende workshops. In het volgende stukje een terugblik op deze praktische onderwijsdag!

Masterclass 1: De geschiedenis van de ABCDE-methodiek

Prof. dr. F.W. Bloemers, traumachirurg aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc en Chirurgisch Consulent van AFC Ajax, legde in deze masterclass bondig uit hoe de ABCDE-methodiek is ontstaan en waar de aandachtspunten bij de opvang liggen. Verder ging hij in op het ontstaan van deze methodiek en het belang hiervan.

Masterclass 2: Van ongeval tot traumakamer

De tweede masterclass, wederom verzorgd door Prof. dr. Bloemers, ging dieper in op het proces wat vooraf gaat aan een trauma opvang. Het was een masterclass gebaseerd op persoonlijke ervaringen, gezien Bloemers jaren op de helikopter heeft gewerkt als lid van het Heli-team. Vol enthousiasme vertelde hij anekdotes over zijn dagelijks leven en toonde hij enkele casussen.

Vervolgens was het tijd voor een heerlijke lunch die we dankzij prof. dr. Bloemers in naam van de afdeling heelkunde konden nuttigen!

Intermezzo: Damage Control

Het intermezzo onder leiding van drs. Frank Hoexum, AIOS chirurgie met differentiatie traumachirurgie, stond in het teken van ‘Damage Control Surgery’. De studenten leerden alles over de ‘lethal triad’ en hoe soms een patiënt helaas niet te redden valt. Een theoretisch onderbouwde verdieping over intrigerende chirurgie!

Demonstratie traumaopvang

Na de verschillende colleges, kregen de studenten nog een kans om te observeren vooraleer zelf te praktiseren. Hoe werkt zo’n trauma opvang? In deze simulatie onder leiding van anesthesioloog drs. H. Christiaans en Senned Karrar werd een LOTUS-patiënt opgevangen na een fictieve TS. Systematisch werd de ABCDE afgegaan en werd duidelijk hoe de letters vertaald worden naar de praktijk.

Workshops traumaopvang

Na de verschillende colleges en de demonstratie, waren de studenten zelf aan de beurt om aan de slag te gaan. 12 begeleiders, 10 groepen, 8 LOTUS patiënten, 5 letters, 4 keer oefenen en 2 Simlab-poppen kwamen er aan te pas om de ABCDE-opvang onder de knie te krijgen. De studenten rouleerden tussen verschillende ruimtes in het AUMC, locatie VUmc en konden uiteindelijk vier casussen oefenen. Eerst werd geoefend per letter om nadien per functie zoals een echt traumateam te werk te gaan. Ze hebben goed hun best gedaan en naast de theoretische ook de praktische kant kunnen ervaren.

De workshops vonden plaats onder leiding van onze ervaring begeleiders, dr. Ivo Post, dr. Stef Bouman, drs. Christiaans, dr. Lizzy Ooms, drs. Sharon Oud, Amaran Suntharan, Sil Courant, Quinten Dellaert, Senned Karrar, Tugce Atalik, Charlotte Reuijl en Kay Kistemaker, wie wij nogmaals hartelijk willen bedanken!

 

De onderwijsdag vindt plaats op 15 februari 2020 in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)

Goede wondgenezing is van groot belang om een patiënt in goede staat naar huis te laten gaan, hetzij met juiste nazorg. De principes van primaire en secundaire wondgenezing worden uitvoerig doorgenomen tijdens deze onderwijsdag. Wondgenezing kan uiteindelijk beïnvloed en geoptimaliseerd worden met de juiste kennis over de wond, wondverzorging en preventie van nieuwe wonden. Tijdens diverse lezingen en workshops wordt de diversiteit in wonden, herkenning van de verschillende wondaspecten en de daarop aangepaste behandeling benadrukt. Een aantal bekende en minder voor de hand liggende behandeltechnieken komt aan bod, welke uiteindelijk stuk voor stuk relevant zijn voor de wondgenezing. De invulling van de workshops vormt een uitstekende training voor de chirurgische vaardigheden die belangrijk zijn bij wondzorg.

De onderwijsdag vindt plaats in juni 2020. Locatie onder voorbehoud