2019-2020

Het programma van de VCMS Nederland Master Academy bestaat in 2019-2020 uit de volgende modules, elk bestaande uit twee of drie onderwijsdagen

  • Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming
  • Module 2: Chirurgische kennis
  • Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Het programma vindt plaats van oktober 2019 tot en met juni 2020.

Module 1.1 Bovenste extremiteitenModule 1.2 De zwangere en haar kindModule 2.1 Evidence-Based SurgeryModule 2.2 Operatie-carrousel: Veroudering in de chirurgieModule 3.1 TraumaopvangModule 3.2 WondgenezingModule 3.3 Minimaal invasieve chirurgie

De VCMS Master Academy is zaterdag 19 oktober 2019 officieel van start gegaan met de eerste onderwijsdag van de module ‘Chirurgische Anatomie en Beeldvorming’. De dag stond volledig in het teken van de bovenste extremiteiten en was een mooie afwisseling tussen masterclasses, een workshop echografie en enkele sessies op de snijzaal. In het volgende stukje een terugblik op deze eerste succesvolle onderwijsdag!

Masterclass 1: Anatomie van de bovenste extremiteit

De studenten werden meegenomen in de anatomie door dr. Tom Roeling, anatoom in het UMC Utrecht. De focus lag op de plexus brachialis, waarbij ook de aansturing van de spieren en pezen door de perifere zenuwen aan bod kwamen. Het doel van het college was inzicht te krijgen in de anatomie die nodig is om bij trauma of letsel te kunnen redeneren op welk niveau het letsel zich bevindt. Om dit alles in een juist kader te zetten, werden ook algemene ossale structuren en spiergroepen herhaald.

Masterclass 2: De klinische blik

Hoe kan je met klinische observatie vaststellen wat er mis is bij een trauma van de bovenste extremiteit? Wat voor traumatische letsels worden gepresenteerd op de SEH voor de plastisch chirurg? En hoe los je deze letsels vervolgens op? Dr. A.H. Schuurman, plastisch chirurg in het UMC Utrecht gaf de antwoorden op deze vragen gedurende het tweede college; de klinische blik die tot een diagnose leidt.

Snijzaal casuïstiek

Na de masterclasses over de anatomie en de klinische blik, ging een deel naar de snijzaal om de net verkregen leerstof toe te passen op preparaten. De snijzaal was in twee delen verdeeld. De focus lag bij de ene helft op de plexus brachialis en perifere zenuwen. Hierbij werd de anatomie van de nervi in de bovenste extremiteit bestudeerd aan de hand van preparaten en casussen over mogelijke pathologie. Het tweede deel belichtte de handanatomie aan de hand van preparaten en casussen over de fysiologie en enkele traumatische aandoeningen zoals een malletvinger en scaphoidfractuur. In totaal rouleerden de studenten tussen zes stations waarbij er steeds andere casuïstiek behandeld werd. Het was een enorm leerzame sessie begeleid door enkele student-assistenten uit Amsterdam UMC, locatie AMC!

Intermezzo: Blessure repertoire van de musicus

Dr. Boni Rietveld, vroeger orthopeed en tevens getalenteerd musicus, behandelde vele musici gedurende zijn carrière. Tijdens dit intermezzo projecteerde hij zijn kennis vol enthousiasme op onze leden. Want hoe lopen violisten, trompettisten en pianisten blessures op? Welke anatomische structuren zijn hier precies bij aangedaan? Het was een muzikaal getint intermezzo waarbij de muziekgeneeskunde aan bod kwam en Dr. Boni Rietveld door middel van een demonstratie met een viool, gitaar en dwarsfluit antwoord gaf op bovenstaande vragen. Nogmaals dank aan Eduard Fu, Anna Boukje Veldman en onze commissaris Public Relations Arwin Zebardast voor het geven van deze demonstraties!

Workshop echografie

Niet alleen de anatomie werd behandeld, ook de beeldvorming die hierbij komt kijken werd bellicht. In deze workshop leerden de studenten hoe echoapparatuur gebruikt wordt bij diagnostiek van letsels aan de bovenste extremiteit en hoe je de verschillende weefsels van elkaar kan onderscheiden. Met een casus werd gekeken hoe je in de echogeleid kan puncteren. Tevens waren er casussen over anesthesie bij ingrepen aan de bovenste extremiteit en casussen over het beoordelen van een X-hand. Deze sessie werd begeleid door Bas Boekestein en Jan van der Voet, waarvoor nogmaals hartelijk dank!

De onderwijsdag vindt plaats op 4 april 2020 in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Locatie AMC

Waar kom ik vandaan? Hoe ben ik geworden wie ik ben? Het zijn voorbeelden van vragen die ieder mens zich wel eens stelt; vragen waar op filosofisch of levensbeschouwelijk vlak nog weinig consensus over is. Wat betreft de fysiologie van de vrouwelijke reproductie weten we gelukkig wél een hoop. Dat is dan ook precies hetgeen dat tijdens deze veelomvattende module nader wordt bekeken. In plenaire sessies verdiepen de leden zich in de anatomie van het vrouwelijke voortplantingsstelsel, zowel theoretisch als klinisch. Welke fysiologische veranderingen vinden er plaats in het lichaam van de zwangere en het nieuwe leven dat zich in dit lichaam vormt? Welke klinische implicaties brengen deze veranderingen met zich mee? Hoe werkt het delicate samenspel tussen de bekkenanatomie en een baring? Wat zijn de (chirurgische) opties wanneer dit samenspel niet zuiver verloopt? Later op de dag zullen de leden de relevante anatomie nogmaals bestuderen op de snijzaal. Al met al een onderwijsdag waarop de moeder in het zonnetje wordt gezet, en dat is ook voor vaders interessant.

De onderwijsdag vindt plaats op 11 januari 2020 in het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc)

Hoe kan een nieuwe chirurgische ingreep de huidige gouden standaard vervangen? Hoe kan je ervoor zorgen dat de patiënt nieuwe ingrepen vertrouwd? Op 11 januari 2020 wordt het thema ‘’Evidence-Based Surgery’’ behandeld tijdens module 2.1 in het Radboudumc. Het eerste gedeelte van de dag gaat over de vraag “Hoe kom je aan het bewijs voor het belang van bepaalde chirurgische ingrepen?”. Door middel van casuïstiek uit de praktijk wordt gekeken welke vormen van onderzoek passen bij de chirurgie. Gedurende het intermezzo wordt het gebruik van stam-operaties besproken. In de middag wordt de overstap van wetenschap naar kliniek gemaakt en wordt er stilgestaan bij de manier waarop een chirurg bewijsmateriaal met betrekking tot chirurgische ingrepen vertaald binnen een spreekkamer. Hierbij zijn de juiste gesprekstechnieken doorslaggevend.

De onderwijsdag vindt plaats op 2 mei 2020 in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Ouder worden, dat hoort bij het leven. Echter, wat komt hier als arts bij kijken? Hoe verandert de leeftijd het (chirurgisch) behandelplan? Deze vragen worden onder andere besproken tijdens de operatie-carrousel in het LUMC. Het multidisciplinair overleg (MDO) staat hierin centraal. Het belang van shared decision making bij oudere patiënten zal duidelijk naar voren komen. Tevens zullen er ethische vraagstukken en zorgdillema’s geïntroduceerd worden rondom de behandeling van een oudere patiënt. Vervolgens worden de veel voorkomende aandoeningen met bijbehorende chirurgische ingrepen behandeld. Onder begeleiding van specialisten wordt een multidisciplinaire aanpak gehanteerd om de casuïstiek op te lossen. Stap voor stap leiden de chirurgen de studenten door het desbetreffende onderwerp en worden ook de pre-, per- als postoperatieve aspecten van het gekozen onderwerp behandeld. De dag wordt afgesloten met een patiëntoverdracht voor en door de studenten. Een ideale dag om een specifieke operatie van voor tot achter te leren kennen en inzicht te krijgen in de verschillende aspecten die een rol spelen bij oudere patiënten.

De onderwijsdag vindt plaats op 23 november 2019 in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Locatie VUmc

In het Amsterdam UMC Locatie VUmc zullen wij de vaardigheden leren die belangrijk zijn bij de primaire traumaopvang. Hierbij staat de welbekende ABCDE-methodiek centraal. Hoe is advanced trauma life support (ATLS) en de primaire traumaopvang ontstaan, wat houden de onderdelen in en op welke manier worden deze toegepast? Relevante vraagstukken en technieken rondom multitraumapatiënten worden besproken, met extra aandacht voor de principes van ‘damage control surgery’. In de loop van de dag zullen de leden van de Master Academy zelf de primaire traumaopvang ervaren. In teamverband vangen zij verwonde patiënten op: acteurs die zijn opgeleid om zo realistisch mogelijk slachtoffers van een ongeval of ziektebeeld uit te beelden.

De onderwijsdag vindt plaats op 15 februari 2020 in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)

Goede wondgenezing is van groot belang om een patiënt in goede staat naar huis te laten gaan, hetzij met juiste nazorg. De principes van primaire en secundaire wondgenezing worden uitvoerig doorgenomen tijdens deze onderwijsdag. Wondgenezing kan uiteindelijk beïnvloed en geoptimaliseerd worden met de juiste kennis over de wond, wondverzorging en preventie van nieuwe wonden. Tijdens diverse lezingen en workshops wordt de diversiteit in wonden, herkenning van de verschillende wondaspecten en de daarop aangepaste behandeling benadrukt. Een aantal bekende en minder voor de hand liggende behandeltechnieken komt aan bod, welke uiteindelijk stuk voor stuk relevant zijn voor de wondgenezing. De invulling van de workshops vormt een uitstekende training voor de chirurgische vaardigheden die belangrijk zijn bij wondzorg.

De onderwijsdag vindt plaats in juni 2020. Locatie onder voorbehoud