Contactgegevens

Gegevens VCMS Nederland
Naam: Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten Nederland
Afkorting: VCMS Nederland
Naam (Engels): Dutch Surgical Society for Medical Students

KvK: 63950286
RSIN: 855465657

Bankrekeningnummer: NL49ABNA0430293909

Postadres
t.n.v. VCMS Nederland
Vossegatselaan 41
3583 RR Utrecht

Contactgegevens VCMS Nederland
Emailadres: nederland@vcms.nl
Telefoonnummer: +31 6 39 78 44 33