Huisstijl (besloten)

Het besloten gedeelte van de website www.vcms.nl is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers met een lidmaatschap van de Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten.

Op deze pagina vind je informatie over de actuele huisstijl en hulpmiddelen. De huisstijl van VCMS biedt alle verenigingsonderdelen en een aantal samenwerkingsverbanden de gelegenheid om zich te presenteren en profileren. 

Het bestuur van VCMS Nederland is eindverantwoordelijk voor de bewaking en de verdere ontwikkeling van de VCMS-huisstijl. De Commissaris Public Relations coördineert tevens de VCMS-afdelingen bij de toepassing van de huisstijl. Algemene vragen omtrent de VCMS-huisstijl kunnen worden gesteld aan de Commissaris Public Relations, via: nederland@vcms.nl.