F.A.Q.

F.A.Q.

Na een geslaagd tweede programma van de VCMS Nederland Master Academy en de vele positieve reacties die wij hebben ontvangen, krijgen wij een hoop vragen over de Master Academy. Sommige vragen worden vaker gesteld dan andere vragen. De meest gestelde vragen en antwoorden zijn uiteen gezet in onderstaande tekst.

Wat zal ik leren?
De VCMS Nederland Master Academy is een programma dat open staat voor eenieder die interesse heeft om aan zijn chirurgische kennis en vaardigheden te werken, waarbij het niet uitmaakt bij welk specialisme je daadwerkelijke ambitie ligt. Daarom hebben wij een programma ontwikkeld waarbij chirurgische kennis en vaardigheden kunnen worden vergaard, die een zeer solide basis geven voor de snijdende specialismen. Het derde jaar van de Master Academy is in oktober 2018 van start gegaan en is opgedeeld in drie modules waarin intensief plenair en individueel wordt gewerkt. Het definitieve programma wordt voor elke module naar de leden gestuurd. Kijk gerust naar de terugblik van de reeds georganiseerde onderwijsdagen om een beeld te krijgen van de dagindeling bij een dergelijke dag.

Ik zit in de wachttijd voor mijn coschappen. Kan ik mij toch al aanmelden voor de Master Academy?
Aanmelden voor de Master Academy is mogelijk indien de bacheloropleiding Geneeskunde is afgerond en je aankomend academiejaar staat ingeschreven voor de masteropleiding Geneeskunde (inschrijving voor 31 juli 2019). Dien je enkel de interuniversitaire VoorgangsToets Geneeskunde (iVTG) nog af te ronden alvorens je de bacheloropleiding hebt behaald? Wanneer je binnenkort de iVTG verwacht af te ronden en je aankomend academiejaar staat ingeschreven voor de masteropleiding kun je deelnemen aan de sollicitatieprocedure.

Hoeveel tijd ben ik eraan kwijt?
Bij het ontwikkelen van het programma is er nagedacht over het feit dat de Master Academy voor coassistenten bedoeld is. Coassistenten hebben nu eenmaal weinig tijd en zullen doordeweeks zelden zomaar een dag vrij krijgen. Daarom zijn onze modules gepland in het weekend en zullen deze in principe maar zeven zaterdagen in beslag nemen in de periode oktober 2018 tot en met juni 2019. Iedere module vergt wel wat voorbereiding, zodat tijdens de dag zelf ingegaan kan worden op diepergaande onderwerpen.

Dus het antwoord op de vraag of dit te combineren is met coschappen luidt: ja, absoluut!

Hoe ziet een onderwijsdag eruit?
De dagen zullen ongeveer van 10.00 tot 18.00 uur duren en zullen globaal bestaan uit (plenaire) theoretische delen en practica in kleinere groepen. Eten en drinken wordt in principe niet verzorgd, tenzij van tevoren aangegeven. Voorafgaand aan de onderwijsdag zullen wij laten weten of er een mogelijkheid bestaat om op locatie lunch te kopen. Wij achten het belangrijk om je medestudenten beter te leren kennen en te kunnen napraten over wat er tijdens de dag voorbij gekomen is. Daarom zal na afloop van de meeste modules een netwerkactiviteit georganiseerd worden.

Waar vindt de VCMS Nederland Master Academy plaats?
De VCMS Nederland Master Academy wil iedereen zoveel mogelijk tegemoet komen. Coassistenten zijn nu eenmaal door het hele land verspreid gevestigd en hebben weinig mogelijkheid om zomaar ergens heen te reizen. De modules worden op verschillende plekken in Nederland georganiseerd, want VCMS Nederland beoogt dat de studenten uit het Hoge Noorden, de Randstad, het Verre Oosten en het Bourgondische Zuiden de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan het programma. Om deze reden is geprobeerd de locaties van de modules door het gehele land te verspreiden doch centraal te houden. Sommige modules zijn echter vanwege de sprekers en materialen verbonden aan een bepaalde stad.

Zijn er kosten aan verbonden?
Aangezien de VCMS Nederland Master Academy afhankelijk is van sprekers en bedrijven die op zaterdagen voor ons willen werken en locaties die voor ons geopend moeten zijn, is er een contributiebedrag van honderdvijftig euro vastgesteld. In het academisch jaar 2018-2019 is dit bedrag gelijk gebleven. Voor dit bedrag kun jij alle zeven sessies van het VCMS Nederland Master Academy programma bijwonen. Naast deze modules ben jij natuurlijk ook welkom om als VCMS-lid tegen gereduceerde prijs naar de landelijke activiteiten van de VCMS te gaan. Ook zullen er tijdens het jaar andere activiteiten zijn waar je als VCMS-lid gratis of tegen een gereduceerde prijs naartoe kunt gaan. Hierbij kan gedacht worden aan open activiteiten van de verschillende VCMS-afdelingen en landelijke of lokale symposia en congressen.

Wanneer word ik geacht mijn betaling te hebben voldaan?
De deadline voor het voldoen van de contributie was zaterdag 20 oktober 2018. De nieuwe leden hebben een e-mail met aanvullende informatie ontvangen van de penningmeester van VCMS Nederland. Het is helaas niet mogelijk om de contributie in termijnen te betalen.

Wat als ik een van de sessies niet kan volgen?
Er wordt naar gestreefd dat iedereen de georganiseerde sessies volgt, maar het is onvermijdelijk dat iemand een enkele keer verhinderd is. Het is belangrijk dat afwezigheid tijdig gemeld wordt, zodat er rekening gehouden kan worden met afwezigheid. In principe wordt er verwacht dat iedereen zoveel mogelijk aanwezig is bij de sessies, aangezien er door de gemotiveerde en enthousiaste specialisten ook wordt gerekend op de aanwezigheid van de studenten. Op het certificaat dat na de laatste onderwijsdag van de VCMS Nederland Master Academy uitgereikt wordt, zal genoteerd staan welke sessies zijn gevolgd.

Krijg ik net als bij de VCMS-afdelingen een certificaat?
Ja, aan het einde van de drie modules krijg jij een bewijs van deelname voor de sessies die je hebt gevolgd. Zoals benoemd is in het vorige antwoord: streef ernaar om alle sessies te volgen. Hier zijn (nog) geen garanties, kortingen of ECT’s mee te krijgen, maar het maakt duidelijk dat jij de VCMS Nederland Master Academy hebt gevolgd en wat jij daar hebt geleerd. Voor ons is het in de toekomst mogelijk ook belangrijk voor de eventuele vervolgcursussen die je binnen de VCMS Nederland Master Academy wilt volgen.

Is dit een eenmalig fenomeen?
Nee, zeker niet! Inmiddels is dit de derde editie van de VCMS Nederland Master Academy. Vanuit VCMS Nederland en haar afdelingen zijn wij van plan om nog vele jaren door te gaan. Dit betekent dat de VCMS Nederland Master Academy ieder jaar wederkeert en wordt verbeterd. Daarvoor is jullie input als toekomstig lid van essentieel belang.

Wanneer is de volgende sollicitatieronde?
Wij verwachten dat het volgende moment waarop gesolliciteerd kan worden rond september 2020 zal zijn. Middels het insturen van je cv en motivatiebrief (max. één A4) via het sollicitatieformulier kun jij deelnemen aan de sollicitatieronde.  Voor de laatste updates rondom de sollicitatieprocedure raden wij je aan om de Facebookpagina van VCMS Nederland te volgen en onze website in de gaten te houden, zodat je niets van VCMS en haar activiteiten mist!