Programma

Programma

De Master Academy zal bestaan uit de volgende modules bestaande uit twee of drie onderwijsdagen per module:

  • Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming
  • Module 2: Chirurgische kennis
  • Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Het onderwijsprogramma voor aankomend academiejaar is hieronder weergegeven.

Module 1Module 2Module 3


Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming

Doel van de module
Verbeteren van de (chirurgische) anatomische kennis en het kunnen vertalen van en naar verschillende beeldvormende modaliteiten.

De eerste module zal bestaan uit twee zaterdagen waarin de (chirurgische) anatomie en de beeldvorming aan de hand van chirurgische ingrepen worden behandeld. De dagen duren van circa 10.00 tot 17.00 uur.

 

Module 1.1 Hoofd-hals chirurgie
De onderwijsdag zal plaatsvinden in 10 april 2021.

 

Module 1.2 De zwangere en haar kind
De onderwijsdag zal plaatsvinden op 12 december 2020.

Waar kom ik vandaan? Hoe ben ik geworden wie ik ben? Het zijn voorbeelden van vragen die ieder mens zich wel eens stelt; vragen waar op filosofisch of levensbeschouwelijk vlak nog weinig consensus over is. Wat betreft de fysiologie van de vrouwelijke reproductie weten we gelukkig wél een hoop. Dat is dan ook precies hetgeen dat tijdens deze veelomvattende module nader wordt bekeken. In plenaire sessies verdiepen de leden zich in de anatomie van het vrouwelijke voortplantingsstelsel, zowel theoretisch als klinisch. Welke fysiologische veranderingen vinden er plaats in het lichaam van de zwangere en het nieuwe leven dat zich in dit lichaam vormt? Welke klinische implicaties brengen deze veranderingen met zich mee? Hoe werkt het delicate samenspel tussen de bekkenanatomie en een baring? Wat zijn de (chirurgische) opties wanneer dit samenspel niet zuiver verloopt? Later op de dag zullen de leden de relevante anatomie nogmaals bestuderen op de snijzaal. Al met al een onderwijsdag waarop de moeder in het zonnetje wordt gezet, en dat is ook voor vaders interessant.


Module 2: Chirurgische kennis

Doel van de module
De kennis van de coassistent over de basis van de chirurgie vergroten.

Module 2 zal bestaan uit twee zaterdagen waarop de alledaagse kennis die benodigd is op een chirurgische afdeling zal worden behandeld. De dagen duren van circa 10.00 tot 17.00 uur.

 


Module 2.1 Endocriene chirurgie
De onderwijsdag zal plaatsvinden op 10 oktober 2020.


Module 2.2 Operatie-carrousel: Transplantaties
De onderwijsdag zal plaatsvinden op 7 november 2020.


Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Doel van de module
Verbeteren van de chirurgische vaardigheden en kennis van de bijbehorende praktijk.

Module 3 zal bestaan uit drie zaterdagen waarop een aantal basisvaardigheden binnen de chirurgie worden onderwezen. De dagen zullen van circa 10.00 tot 17.00 uur duren.

 


Module 3.1 Obesitas en bariatrische chirurgie
De onderwijsdag zal plaatsvinden op 9 januari 2021.

 

Module 3.2 Sportgeneeskunde
De onderwijsdag zal plaatsvinden op 27 februari 2021.

 

Module 3.3 Amputaties en prothesiologie
De onderwijsdag zal plaatsvinden op 29 mei 2021.