Programma

Programma

De Master Academy zal bestaan uit de volgende modules bestaande uit twee of drie onderwijsdagen per module:

  • Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming
  • Module 2: Chirurgische kennis
  • Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Het onderwijsprogramma voor aankomend academiejaar is hieronder weergegeven.

Module 1Module 2Module 3


Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming

Doel van de module
Verbeteren van de (chirurgische) anatomische kennis en het kunnen vertalen van en naar verschillende beeldvormende modaliteiten.

De eerste module zal bestaan uit twee zaterdagen waarin de (chirurgische) anatomie en de beeldvorming aan de hand van chirurgische ingrepen worden behandeld. De dagen duren van circa 10.00 tot 17.00 uur.

 

Module 1.1 Bovenste extremiteiten
De onderwijsdag vindt plaats op 19 oktober 2019 in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)

Vlak na de bekendmaking van de nieuwe leden van de Master Academy gaat het onderwijsprogramma 2019-2020 van start! De eerste module vindt plaats op 19 oktober 2019. Op die dag gaan we terug naar de basis van iedere chirurg: de anatomie. In deze module worden de bovenste extremiteiten behandeld. Hoe zat het ook alweer met die grote hoeveelheid aan spieren, welgeteld 19, in de onderarm? Welk deel van de plexus brachialis – nervus spinalis, nervus trunci, nervus fasciculi of perifere zenuw – innerveert welke spiergroep? Kan je met enkel een klinische blik de diagnose stellen, of is het gebruik van een echoapparaat essentieel? Een zeer interessant onderwerp, vooral gezien de handen het gereedschap van de chirurg zijn. Dit geldt niet alleen voor chirurgen, maar ook voor violisten. In een intermezzo leer je hoe het muzikale beroep een risico vormt tot letsels van de bovenste extremiteiten.

Module 1.2 De zwangere en haar kind
De onderwijsdag vindt plaats op 4 april 2020 in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Locatie AMC

Waar kom ik vandaan? Hoe ben ik geworden wie ik ben? Het zijn voorbeelden van vragen die ieder mens zich wel eens stelt; vragen waar op filosofisch of levensbeschouwelijk vlak nog weinig consensus over is. Wat betreft de fysiologie van de vrouwelijke reproductie weten we gelukkig wél een hoop. Dat is dan ook precies hetgeen dat tijdens deze veelomvattende module nader wordt bekeken. In plenaire sessies verdiepen de leden zich in de anatomie van het vrouwelijke voortplantingsstelsel, zowel theoretisch als klinisch. Welke fysiologische veranderingen vinden er plaats in het lichaam van de zwangere en het nieuwe leven dat zich in dit lichaam vormt? Welke klinische implicaties brengen deze veranderingen met zich mee? Hoe werkt het delicate samenspel tussen de bekkenanatomie en een baring? Wat zijn de (chirurgische) opties wanneer dit samenspel niet zuiver verloopt? Later op de dag zullen de leden de relevante anatomie nogmaals bestuderen op de snijzaal. Al met al een onderwijsdag waarop de moeder in het zonnetje wordt gezet, en dat is ook voor vaders interessant.


Module 2: Chirurgische kennis

Doel van de module
De kennis van de coassistent over de basis van de chirurgie vergroten.

Module 2 zal bestaan uit twee zaterdagen waarop de alledaagse kennis die benodigd is op een chirurgische afdeling zal worden behandeld. De dagen duren van circa 10.00 tot 17.00 uur.

 


Module 2.1 Evidence-Based Surgery
De onderwijsdag vindt plaats op 11 januari 2020 in het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc)

Hoe kan een nieuwe chirurgische ingreep de huidige gouden standaard vervangen? Hoe kan je ervoor zorgen dat de patiënt nieuwe ingrepen vertrouwd? Op 11 januari 2020 wordt het thema ‘’Evidence-Based Surgery’’ behandeld tijdens module 2.1 in het Radboudumc. Het eerste gedeelte van de dag gaat over de vraag “Hoe kom je aan het bewijs voor het belang van bepaalde chirurgische ingrepen?”. Door middel van casuïstiek uit de praktijk wordt gekeken welke vormen van onderzoek passen bij de chirurgie. Gedurende het intermezzo wordt het gebruik van stam-operaties besproken. In de middag wordt de overstap van wetenschap naar kliniek gemaakt en wordt er stilgestaan bij de manier waarop een chirurg bewijsmateriaal met betrekking tot chirurgische ingrepen vertaald binnen een spreekkamer. Hierbij zijn de juiste gesprekstechnieken doorslaggevend.

Module 2.2 Operatie-carrousel: Veroudering in de chirurgie
De onderwijsdag vindt plaats op 2 mei 2020 in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Ouder worden, dat hoort bij het leven. Echter, wat komt hier als arts bij kijken? Hoe verandert de leeftijd het (chirurgisch) behandelplan? Deze vragen worden onder andere besproken tijdens de operatie-carrousel in het LUMC. Het multidisciplinair overleg (MDO) staat hierin centraal. Het belang van shared decision making bij oudere patiënten zal duidelijk naar voren komen. Tevens zullen er ethische vraagstukken en zorgdillema’s geïntroduceerd worden rondom de behandeling van een oudere patiënt. Vervolgens worden de veel voorkomende aandoeningen met bijbehorende chirurgische ingrepen behandeld. Onder begeleiding van specialisten wordt een multidisciplinaire aanpak gehanteerd om de casuïstiek op te lossen. Stap voor stap leiden de chirurgen de studenten door het desbetreffende onderwerp en worden ook de pre-, per- als postoperatieve aspecten van het gekozen onderwerp behandeld. De dag wordt afgesloten met een patiëntoverdracht voor en door de studenten. Een ideale dag om een specifieke operatie van voor tot achter te leren kennen en inzicht te krijgen in de verschillende aspecten die een rol spelen bij oudere patiënten.


Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Doel van de module
Verbeteren van de chirurgische vaardigheden en kennis van de bijbehorende praktijk.

Module 3 zal bestaan uit drie zaterdagen waarop een aantal basisvaardigheden binnen de chirurgie worden onderwezen. De dagen zullen van circa 10.00 tot 17.00 uur duren.

 


Module 3.1 Traumaopvang
De onderwijsdag vindt plaats op 23 november 2019 in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Locatie VUmc

In het Amsterdam UMC Locatie VUmc zullen wij de vaardigheden leren die belangrijk zijn bij de primaire traumaopvang. Hierbij staat de welbekende ABCDE-methodiek centraal. Hoe is advanced trauma life support (ATLS) en de primaire traumaopvang ontstaan, wat houden de onderdelen in en op welke manier worden deze toegepast? Relevante vraagstukken en technieken rondom multitraumapatiënten worden besproken, met extra aandacht voor de principes van ‘damage control surgery’. In de loop van de dag zullen de leden van de Master Academy zelf de primaire traumaopvang ervaren. In teamverband vangen zij verwonde patiënten op: acteurs die zijn opgeleid om zo realistisch mogelijk slachtoffers van een ongeval of ziektebeeld uit te beelden.

Module 3.2 Wondgenezing
De onderwijsdag vindt plaats op 15 februari 2020 in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)

Goede wondgenezing is van groot belang om een patiënt in goede staat naar huis te laten gaan, hetzij met juiste nazorg. De principes van primaire en secundaire wondgenezing worden uitvoerig doorgenomen tijdens deze onderwijsdag. Wondgenezing kan uiteindelijk beïnvloed en geoptimaliseerd worden met de juiste kennis over de wond, wondverzorging en preventie van nieuwe wonden. Tijdens diverse lezingen en workshops wordt de diversiteit in wonden, herkenning van de verschillende wondaspecten en de daarop aangepaste behandeling benadrukt. Een aantal bekende en minder voor de hand liggende behandeltechnieken komt aan bod, welke uiteindelijk stuk voor stuk relevant zijn voor de wondgenezing. De invulling van de workshops vormt een uitstekende training voor de chirurgische vaardigheden die belangrijk zijn bij wondzorg.

Module 3.3 Minimaal invasieve chirurgie
De onderwijsdag vindt plaats op 6 juni 2020 in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Locatie AMC

Module 3.3 staat geheel in het teken van de minimaal invasieve chirurgie. De dag wordt afgetrapt met een plenaire introductie over minimaal invasieve chirurgie: Hoe is het ontstaan? Wat zijn de voor- en nadelen en zal dit ook de ‘’ouderwetse’’ open chirurgie compleet overnemen? Het menselijk lichaam wordt na de introducerende lezing opgedeeld in drie modaliteiten, namelijk het hoofd, de thorax en de extremiteiten. Deze groepen staan respectievelijk voor de neurologie, gastro-intestinale chirurgie en orthopedie. Gebruikmakend van simulaties worden de laparoscopische vaardigheden van de studenten getest tijdens de workshoprondes. De dag wordt gezamenlijk afgesloten met een bijzondere chirurgische techniek: laparo-endoscopic single-site-chirurgie, ofwel LESS-chirurgie. Want op de een na laatste onderwijsdag van het jaar geldt: LESS is more!