Mei: Oncologische resecties en reconstructies

Introductie
De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Als gevolg van de vergrijzing onder de bevolking zal zich de komende decennia een verschuiving voordoen in het voorkomen van kwaadaardige aandoeningen. De toenemende prevalentie brengt een aantal ontwikkelingen met zich mee. De vraag naar goede kwaliteit van diagnostiek en behandeling binnen de oncologie neemt toe. De kwaadaardige aandoeningen behoeven steeds vaker chirurgische behandeling.

De ontwikkelingen in de chirurgische oncologie zijn in een stadium gekomen die voor de individuele medicus niet meer zijn te overzien. Er is een toenemende noodzaak tot differentiatie en specialisatie om op de hoogte te kunnen blijven van de stand van zaken om de patiënt volgens de laatste inzichten te adviseren en te behandelen en de kwaliteit van de behandeling te verhogen.

Verantwoorde operaties met beperkte morbiditeit zijn denkbaar gemaakt door de nieuwe operatietechnieken die zijn ontwikkeld. Een aantal operaties is enkel uitvoerbaar vanwege samenwerking tussen verschillende medici: oncologische chirurgen, gynaecologen, kaakchirurgen, KNO-arten, pathologen, plastisch chirurgen, radiologen en urologen werken in de loop van de laatste decennia steeds meer in teamverband.

Het verwijderen van kwaadaardige tumoren vormt een groot onderdeel van de reconstructieve chirurgie. De reconstructieve chirurgie is gericht op het herstel van vorm en functie met verbetering van de kwaliteit van het leven als voornamelijk doel. Er is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van reconstructieve technieken, met name op het gebied van aangezichtstumoren, borstkanker, huidkanker en hoofd-halstumoren.

Opleiding tot chirurgisch oncoloog
Onlangs zijn de opleidingseisen voor een vervolgopleiding in het aandachtsgebied chirurgische oncologie aangescherpt.  Tijdens de opleiding tot chirurgisch oncoloog wordt de diagnostiek en behandeling van patiënten met tumoren bestudeerd. Gedurende de vervolgopleiding worden stages in de radiotherapie en chemotherapie doorlopen en indien mogelijk wordt meegewerkt in experimenteel-chirurgisch of klinisch-fundamenteel kankeronderzoek.

Video's
Borstkanker

Mastectomie

Borstreconstructie: myocutane DIEP-lap

Borstreconstructie: myocutane latissimus dorsilap


Hoofd-halstumoren

Laryngectomie

Mandibulareconstructie: osteocutane fibula-lap

Myocutane lap: m. pectoralis major voor defecten in de hals, keel, gehele mondholte en mondbodem


Aangezichtstumoren

Neusreconstructie: voorhoofdslap

Micrografische chirurgie van Mohs bij huidkanker
Mohs micrografische chirurgie werd ontwikkeld door Frederick Mohs, een Amerikaanse chirurg. Bacaalcelcarcinomen kunnen middels deze operatietechniek zo precies mogelijk weggehaald worden zonder dat daarbij teveel gezonde huid verloren gaat.


Literatuur

Wetenschappelijke artikelen


Artikelen


Journals

Eerst inloggen via de universiteit
AMC|VUmc|Groningen|Leiden|Maastricht|
Nijmegen|Rotterdam|Utrecht|

Congressen

Vorige thema's

Disclaimer:
VCMS Nederland en haar afdelingen hebben geen rechten op het materiaal dat bij de “Maandthema’s” naar voren komt. Tevens verklaren VCMS Nederland en haar afdelingen dat zij niks heeft aan te geven en geen aandelen heeft in de vertoonde informatie op deze pagina’s.
The Dutch Surgical Society for Medical Students and her satellite divisions have nothing to disclose.