Okt: MKA-Chirurgie

Introductie

Geschiedenis van de MKA-Chirurgie
Het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie heeft zich ontwikkeld uit de tandheelkunde en algemene heelkunde en werd in 1956 als specialisme erkend. Het specialisme heeft vanaf haar erkenning een grote ontwikkeling doorgemaakt.

De schrijvers van de eerste Nederlands medische en tandheelkundige geschriften waren geen tandartsen, maar ‘geneesheren met een op de mondheelkunde gerichte belangstelling’. De praktische tandheelkunde in die tijd vond plaats op de markt waar ‘de barbier-chirurgijn, ook wel tandmeester genoemd, zijn kunde, maar vooral zijn kunsten aan het volk toont’. De opleiding tot tandmeester had het karakter van een meestergezel-verhouding: ‘al doende leert men’. Daarnaast hadden ook de ‘doktoren in de geneeskunde’ de bevoegdheid de tandheelkunde uit te oefenen. De Nederlandse kaakchirurgie heeft vanaf het begin twee stromingen gekend, namelijk een Utrechtse school met als grondlegger Tjebbes en een Groningse school met als grondlegger Hut.


Jan Steen – De Tandmeester

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in Nederland - van Esser tot heden

Werkzaamheden
De werkzaamheden die worden verricht door een specialist Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, voorheen kaakchirurg genoemd, bevinden zich op het raakvlak tussen geneeskunde en tandheelkunde. De MKA-chirurg is voornamelijk bekend als de specialist die verstandskiezen verwijderd en wortelpuntoperaties uitvoert.

De werkzaamheden van de MKA-chirurg omvatten echter een breed scala aan handelingen. De MKA-chirurg is echter niet de enige specialist die ingrepen in het hoofd-halsgebied verricht. Afhankelijk van de afwijking, de doorverwijzing en het ziekenhuis van behandeling, kan de ingreep van het defect in bovengenoemd gebied uitgevoerd worden door KNO-artsen, orthopeden, oogartsen, neurologen en –chirurgen, plastisch chirurgen en MKA-chirurgen.

Over het algemeen wordt alle traumatologie in het hoofd-halsgebied veelal door de MKA-chirurg gezien. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie is het specialisme dat zich met letsels aan de benigne structuren van het hoofd, aan de gebitselementen en de bedekkende weke delen, zoals huid en spieren, bezighoudt.

De MKA-chirurg behandelt aangezichtsletsels in zowel de beenderen als de bedekkende weke delen. Tot de weke delenletsels behoren onder andere benigne en maligne gezwellen van de mondholte en de naaste omgeving. Wanneer er bijvoorbeeld ingrepen aan speekselklieren via de mond worden uitgevoerd, is de MKA-chirurg altijd de eerste behandelaar. Voorts behoort het herstel van de defecten die het gevolg zijn van de behandeling van de maligne gezwellen tot het werkterrein van de MKA-chirurg.

Aangeboren afwijkingen van het skelet van het aangezicht, zoals een schisis, worden daarnaast behandeld door de specialist. De behandeling van maligne tumoren en ernstig aangeboren afwijkingen is meestal in samenwerking met andere specialismen. Bij een vergroeiing van de aangezichtsbeenderen worden de kaken in de juiste positie gebracht met een operatie. Doorgaans vindt er op dit gebied samenwerking met de orthodontist plaats. De MKA-chirurg brengt daarnaast implantaten aan bij patiënten die bijvoorbeeld hun tanden zijn verloren tijdens een traumatisch ongeval.

Samengenomen omvat het specialisme de deelgebieden mondziekten, oncologie, traumatologie, groei- en ontwikkelingsstoornissen van het orofaciale skelet, het kaakgewricht en reconstructieve chirurgie.

De opleiding
Om toegelaten te worden tot de opleiding Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie dienen de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde te zijn voltooid, ook wel bekend als dubbelkwalificatie. De volgorde waarin de studies worden afgerond, is zelf te bepalen. Op het moment dat het diploma voor de studie tandheelkunde eerder is behaald, is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstellingen te krijgen binnen de studie geneeskunde. Andersom is het mogelijk om een verkorte opleiding tandheelkunde te volgen.

Per jaar zijn er zestien opleidingsplekken beschikbaar. Eenmaal in opleiding tot MKA-chirurg gekomen, wordt een traject van vier jaar doorlopen aan een opleidingsinstituut. Voor de opleiding tot MKA-chirurg kun je in Nederland terecht bij een van de acht universitair medische centra.

 

Video's

Verplaatsing boven- en onderkaak

 


Posterieure verplaatsing onderkaak


Anterieure verplaatsing onderkaak


Verwijderen verstandskies


Ameloblastoma


Tumor van de tongbasis


Chirurgie temporomandibulair gewricht


Vorige thema's

Disclaimer:
VCMS Nederland en haar afdelingen hebben geen rechten op het materiaal dat bij de “Maandthema’s” naar voren komt. Tevens verklaren VCMS Nederland en haar afdelingen dat zij niks heeft aan te geven en geen aandelen heeft in de vertoonde informatie op deze pagina’s.
The Dutch Surgical Society for Medical Students and her satellite divisions have nothing to disclose.