Onderzoeksstudent UMC Utrecht gezocht

Dr. W.M.U. van Grevenstein (GE-chirurg van de divisie Heelkundige specialismen in het UMC Utrecht) is op zoek naar een onderzoeksstudent. Het onderzoek richt zich op de beoordeling van de follow-up bij patiënten met colorectaal carcinoom. Daaropvolgend wordt een pilot gestart in samenwerking met de huisarts, waarbij gekeken wordt of de follow-up in de laatste 2 tot 3 jaar via de huisarts kan verlopen. De dataverzameling vanuit het EPD in combinatie met de opzet van de pilot zal circa 12 weken in beslag nemen.

Voor meer informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met de Commissaris Activiteiten, via: m.huijben@vcms.nl.