VCMS

Ontstaan

De Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten (VCMS) is ontstaan naar het voorbeeld van ‘Surgical Societies’ in onder andere het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wij beogen om studenten van de academische medische centra in Nederland meer onderwijs aan te bieden in de chirurgische disciplines. Daarbij willen wij meer diepgang geven aan de chirurgische kennis, ze kennis te laten maken met chirurgische vaardigheden en het leren interpreteren van wetenschappelijke literatuur: ‘Evidence-based Surgery’.

Deze aspecten worden bewerkstelligd door in de verschillende VCMS-afdelingen masterclasses en workshops te organiseren. De VCMS-afdelingen verzorgen een onderwijsprogramma op bachelorniveau. De afdelingen die onder VCMS Nederland vallen, zijn de volgende:

Amsterdam AMC
Amsterdam VUmc
Groningen
Leiden
Maastricht
Nijmegen
Rotterdam
Utrecht

VCMS Nederland fungeert als overkoepelend orgaan om de afdelingen van advies te voorzien en de kwaliteit van de activiteiten van de afdelingen te waarborgen. VCMS Nederland organiseert jaarlijks een aantal activiteiten op nationaal niveau in de vorm van symposia en congressen. Daarnaast houdt VCMS Nederland zich bezig met de organisatie van het onderwijsprogramma van de Master Academy voor masterstudenten uit het hele land.

Namens het bestuur van VCMS Nederland wensen wij al onze leden een leerzame en waardevolle tijd bij VCMS.

Bestuur VCMS Nederland
Irina Filz von Reiterdank, voorzitter
Roger Lodewijkx, secretaris
Sebastiaan Dalmeijer, penningmeester
Justin van Loon, commissaris acquisitie
Manou Huijben, commissaris activiteiten
Amaran Suntharan, commissaris onderwijs
Loes Hartveld, commissaris public relations