Statuten en reglementen (besloten)

Het besloten gedeelte van de website www.vcms.nl is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers met een lidmaatschap van de Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten.

Algemene vragen omtrent de statuten en reglementen van de Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten kunnen gevraagd worden aan het bestuur van VCMS Nederland, via: nederland@vcms.nl.