Terugblik landelijke activiteit ‘Chirurgische blik’

Op zaterdag 9 maart vond de derde landelijke VCMS-activiteit plaats in het Rijksmuseum Boerhaave met als thema ‘Chirurgische blik – De heelkunde door de ogen van de kunstenaar‘. Het was geweldig te zien dat er zo veel geïnteresseerden op de activiteit af kwamen. Tijdens de activiteit werden het chirurgisch vakgebied, geschiedenis en kunst samengebracht. Conservator Tim Huisman opende de middag met een lezing over de verschillende portretten van de chirurg. Hierop volgend kregen de aanwezigen een rondleiding door het museum, waar zij naast de originele microscopen van Antoni van Leeuwenhoek, de eerste slingerklok van Christiaan Huygens of anatomische preparaten en voorwerpen van Nederlandse Nobelprijswinnaars ook het anatomische theater konden bezichtigen. Emma Bruns, chirurg in opleiding in het VUmc, gaf invulling aan de slotlezing. Zij vertelde onder meer over de gelijkenissen tussen de kunstenaar en chirurg. De foto’s van het evenement zijn online gepubliceerd.

In aansluiting op de landelijke bestuursvergadering zal op zaterdag 18 mei 2019 zal de slotactiviteit van VCMS Nederland plaatsvinden. De activiteit start rond 18.30 uur in Amsterdam. De kaartverkoop voor het evenement gaat binnenkort van start. Houd de website of Facebookpagina van VCMS Nederland in de gaten voor het laatste nieuws omtrent de activiteit en de kaartverkoop.