Terugblik Master Academy 3.2 Chirurgische training en educatie

Chirurgen en andere snijdende specialisten leren en trainen hun hele leven door. Vandaag de dag oefenen chirurgen (in opleiding) de operatievaardigheden tijdens het reguliere werk. Vele vlieguren worden gemaakt om de handeling uiteindelijk eigen te maken. Het Amsterdam Skills Centre (ASC) maakt de omschakeling van training on the job naar training off the job: het trainingscentrum biedt chirurgen een leeromgeving buiten de standaard operatiekamer waarin zij op een efficiënte, snelle en veilige manier getraind worden in het uitvoeren van chirurgische vaardigheden. De officiële opening van het ASC vond plaats op 4 februari. Een aantal maanden later opende het internationale trainingscentrum zijn deuren op zaterdag 29 juni al voor de leden van de VCMS Master Academy tijdens module 3.2 Chirurgische training en educatie.

De ‘New Way of Learning‘ van het ASC werd eigenhandig toegelicht door prof. dr. H.J. Bonjer, hoogleraar Chirurgie van het Amsterdam UMC en CEO van het trainingscentrum. Met de moderne leermethode verwacht hij dat de opleiding van snijdend specialisten ingekort kan worden en kosten kunnen worden ingeperkt. Het trainen van artsen uit landen waar nauwelijks toegang is tot basale chirurgische zorg door hen een aantal veelvoorkomende operaties aan te leren met behulp van virtuele technologie behoren tot zijn toekomstplannen voor het ASC.

Na de lunch maakten de masterstudenten kennis met virtuele omgeving van het trainingscentrum: in een korte tijd kregen zij de kneepjes van de laparoscopische cholecystectomie aangeleerd in de twaalf operatietafels die het ASC telt. Hakim Baddouri gaf als Endoscopy Sales Representative van Stryker uitleg over de laparoscopische operatieapparatuur. Vanaf het hoofdstation demonstreerde dr. C.J.H. Post, AIOS vaatchirurgie Albert Schweitzer ziekenhuis, de introductie van trocars en leidde hij de studenten stapsgewijs door de ingreep via live streaming op de beeldschermen van ieder OK-station. De geslaagde dag werd afgesloten met een netwerkactiviteit en barbecue.

Dank gaat uit naar prof. dr. Bonjer, dr. Post, Hakim Baddouri, Peter van Felius, Goos Huijzer en Ilona Veenema voor hun betrokkenheid en enthousiasme bij de organisatie van de laatste module van de Master Academy in 2018-2019. De volgende onderwijsdag zal plaatsvinden in komend academiejaar, namelijk op 19 oktober 2019. Wil jij in deelnemen aan de onderwijsdagen van de VCMS Master Academy 2019-2020? De sollicitatieperiode loopt van 25 augustus 2019 tot en met 22 september 2019. Lees hier meer over de sollicitatieprocedure.