Terugblik Master Academy module 2.2 Value Based Healthcare in Surgery

Op zaterdag 16 maart 2019 opende het hoofdkantoor van ABN AMRO haar deuren voor een onderwijsdag van de VCMS Master Academy. Module 2.2 stond in het het teken van Value Based Healthcare (VBHC) in Surgery, of in het Nederlands: waardegedreven zorg.

VBHC is een concept dat steeds vaker wordt toegepast bij de inrichting van de gezondheidszorg. Binnen het concept staat de waarde van de patiënt steeds voorop. De vraag is hoe de zorg in de toekomst zo ingericht kan worden dat de beste kwaliteit tegen de laagste kosten gegarandeerd blijft én tegelijkertijd zorg op maat geboden wordt aan de patiënt. Voor de chirurg betekent dit niet alleen de keuze tussen verschillende operatieve technieken en materialen, maar ook de vragen: “een chirurgische behandeling of niet?” en “hoe kan de ziekenhuiszorg het beste ingericht worden in 2040?”

Deze veelzijdige vragen werden in plenaire en parallelle sessies behandeld gedurende de dag. Em. prof. dr. G. Schrijvers (gezondheidseconoom UMC Utrecht) leidde het thema Value Based Healthcare in, waarna prof. dr. D.A. Legemate (hoogleraar vaatchirurgie Amsterdam UMC, locatie AMC en lid van het Comité van Aanbeveling) het onderwerp vanuit een chirurgisch perspectief besprak. Drs. I. Apon (promovenda Erasmus MC) wijdde haar voordracht aan waardegedreven zorg in de behandeling van borstkanker. Na de lunch begeleidde drs. M. van der List (orthopedisch chirurgisch en medisch directeur bewegingszorg Bergman Clinics) en A. van Balen (sector banker Healthcare ABN AMRO) de diverse parallelle sessies. Afsluitend werden diverse vraagstukken besproken in een discussiepanel onder leiding van drs. Van der List, Van Balen en Nina Zipfel (promovenda St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein). De dag werd gezamenlijk afgesloten met een netwerkactiviteit.

VCMS Nederland bedankt graag alle betrokkenen bij de organisatie van module 2.2 Value Based Healthcare in Surgery. De volgende onderwijsdag wordt georganiseerd in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Een dagvullend programma over de anatomie van de onderste extremiteiten staat gepland op zaterdag 13 april 2019.

Tips en naslagwerk: