Bestuurssollicitaties 2023-2025

De sollicitaties voor het bestuur van VCMS Nederland 2023 – 2025 zijn geopend!

Ben jij ambitieus, leergierig, secuur en organisatorisch vaardig? Dan biedt het landelijke VCMS-bestuur jou de ultieme uitdaging. Samen met zes andere bestuursleden draag jij zorg voor een zeer gemotiveerd netwerk van studenten die een chirurgisch vak ambiëren. Je bent verantwoordelijk voor het uitdragen van de doelstellingen binnen VCMS en adviseert en begeleidt de acht bachelorafdelingen van VCMS, op elk academisch centrum één. Daarnaast organiseer jij met je bestuur en commissie de landelijke activiteiten van VCMS en verzorg jij het programma van de VCMS Master Academy. Wij hopen dat VCMS met jullie hulp weer een stap verder komt.

Voor welke functies kan ik solliciteren?

Het bestuur van VCMS Nederland bestaat uit 7 functies:

Voorzitter

Als voorzitter ben je de leider, ondernemer en vertegenwoordiger binnen het team.  De voorzitter zoekt samen met zijn bestuursleden (met de doelstellingen van VCMS in het achterhoofd) voortdurend naar manieren om het beste aan de vraag van de leden te voldoen. Daarbij zal de voorzitter op een daadkrachtige manier leidinggeven, waarbij zowel de mensen in het bestuur als de leden gemotiveerd raken en geënthousiasmeerd worden. Inhoudelijk geef je suggesties over de activiteiten binnen VCMS en daarnaast ben je bezig met het beleidsmatige aspect van VCMS Nederland. Daarbij zal jij voor overzicht zorgen binnen VCMS Nederland en VCMS als geheel. Al met al is het een verantwoordelijke functie die vergt dat je goed bereikbaar bent voor alle VCMS-bestuursleden, zowel van VCMS Nederland als elke VCMS-afdeling.

 • Tijdsbeloop: tweejarig van augustus 2023 tot en met juli 2025
 • Tijdsinvestering: 10-20 uur per week

Voor meer informatie, neem contact op met Lauren Clement: l.i.f.clement@vcms.nl

Secretaris

De secretarisfunctie is één van de belangrijkste bestuurlijke pijlers. Enerzijds is de secretaris de penvoerder van het bestuur die o.a. zorg draagt voor de interne en externe nieuwsvoorziening. Anderzijds ben je ‘het geheugen’ van het bestuur, waarbij organiseren, informatievoorziening en archivering belangrijke taken zijn. Verder zul je je bezighouden met het creëren van overzicht binnen de activiteiten van VCMS.

 • Tijdsbeloop: tweejarig van augustus 2023 tot en met juli 2025
 • Tijdsinvestering: 10-20 uur per week

Voor meer informatie, neem contact op met Vincent Sier via: v.q.sier@vcms.nl

Penningmeester

De penningmeester vertaalt het beleid in een begroting en beoordeelt wat financieel haalbaar is. De beslissingen die worden gemaakt worden onderbouwd met een solide financiële inschatting van de situatie, waarbij de kansen en risico’s nauwkeurig tegen elkaar worden afgewogen. Daarnaast ben jij het aanspreekpunt voor de financiële vragen binnen VCMS als geheel.

 • Tijdsbeloop: tweejarig van augustus 2023 tot en met juli 2025
 • Tijdsinvestering: 10-20 uur per week

Voor meer informatie, neem contact op met Vincent Kars, via: v.kars@vcms.nl

Commissaris Acquisitie

Als Commissaris Acquisitie ben je samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de inkomende geldstromen van VCMS Nederland. Samen met je medebestuursleden zoek en onderhoud je het contact met de (medische) bedrijfswereld en verschillende fondsen. Daarnaast heb je een controlerende en raadgevende functie in het gevoerde acquisitiebeleid van de VCMS-afdelingen en begeleid je de Commissaris Acquisitie van de activiteitencommissie.

Door deze taken kom je op verschillende plekken in het land en kom je buiten het ziekenhuis om in contact met diverse partijen. Dit betreft het gehele scala van instanties die zich bezighouden met het innoveren van het onderwijs tot bedrijven die er in een direct proces voor zorgen dat medisch specialisten hun beroep kunnen uitvoeren op de door hen gewenste manier. 

 • Tijdsbeloop: tweejarig van augustus 2023 tot en met juli 2025
 • Tijdsinvestering: 15-20 uur per week

Voor meer informatie, neem contact op met Shirley van de Velde, via: s.vandevelde@vcms.nl 

Commissaris Activiteiten

De Commissaris Activiteiten is binnen het bestuur van VCMS Nederland het primaire aanspreekpunt voor de activiteitencommissie. Jij begeleidt deze commissie in het bedenken, plannen en uitvoeren van landelijke activiteiten. De voornaamste activiteit hiervan is de organisatie van het landelijke symposium. Om die reden zal jij, naast de reguliere bestuursvergaderingen, regelmatig vergaderen met deze commissie. Verder verdiept de Commissaris Activiteiten zich in symposia en congressen die potentieel interessant zijn voor VCMS-leden en benader jij deze in overleg met de commissie.

 • Tijdsbeloop: tweejarig van augustus 2023 tot en met juli 2025
 • Tijdsinvestering: 10-20 uur per week

Voor meer informatie, neem contact op met Chloé Marechal, via: c.marechal@vcms.nl 

Commissaris Onderwijs

Als Commissaris Onderwijs ben je verantwoordelijk voor het belangrijkste dat VCMS te bieden heeft: het chirurgisch onderwijs. Je zorgt voor het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs. Tevens is er ruimte om het onderwijs uit te breiden en te optimaliseren als hier behoefte aan is. VCMS is een jonge vereniging en om die reden zijn er veel mogelijkheden om hier je eigen invulling aan te geven binnen het kader van de meerjarenvisie. Deze functie leent zich voor een iemand met creativiteit, leergierigheid en organisatorische vaardigheden.

 • Tijdsbeloop: tweejarig van augustus 2023 tot en met juli 2025
 • Tijdsinvestering: 10-20 uur per week

Voor meer informatie, neem contact op met Roos van Heeswijk via r.a.m.vanheeswijk@vcms.nl

Commissaris Public Relations

De Commissaris Public Relations (PR) geeft invulling aan de relatie die VCMS heeft met de wereld om zich heen. Alle pijlen zijn gericht op het beïnvloeden en bewaken van het gewenste VCMS-imago. Het is de taak om creatieve en effectieve manieren te verzinnen waarop met het publiek gecommuniceerd wordt. Het vergt een vooruitstrevende blik en er moet goed gekeken worden hoe en wanneer de publiciteit moet worden gezocht. Daarnaast heeft de Commissaris PR een belangrijke signaalfunctie waarbij relevante trends en ontwikkelingen worden gevolgd en indien nodig, onder de aandacht gebracht. Tenslotte bestaat een groot gedeelte van de functie uit het actief promoten van VCMS en haar activiteiten. Als Commissaris PR zal je werken met programma’s zoals WordPress en GroupLink om de website en VCMS-app te onderhouden en de sociale media bij te werken.

 • Tijdsbeloop: tweejarig van augustus 2023 tot en met juli 2025
 • Tijdsinvestering: 10-20 uur per week

Voor meer informatie, neem contact op met Julia van der Veen via: j.e.vanderveen@vcms.nl

Neem voor functiespecifieke vragen contact op met de desbetreffende persoon en stuur algemene vragen naar nederland@vcms..nl.

Sollicitatieprocedure

Sollicitaties dienen uiterlijk om 23:59u op zondag 5 februari te zijn ontvangen in onze mailbox.  Sollicitaties kunnen verzonden worden naar nederland@vcms.nl. Jouw sollicitatie moet bestaan uit een motivatiebrief (max. 1 A4), een CV in PDF en eventuele voorkeur voor functie.