Postadres

V.O.C.-Plein 16
3024 SV Rotterdam 
t.n.v. VCMS Nederland

Contactgegevens

VCMS Nederland
+31 6 53 95 01 21
nederland@vcms.nl

Gebruik van de VCMS-website

De informatie op de website van de Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel VCMS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan VCMS niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VCMS garandeert evenmin dat de website foutloos en ononderbroken zal functioneren. De inhoud van de VCMS-website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg tot stand gebracht. Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze bij ons te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Informatie van derden, producten en diensten

VCMS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van VCMS. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Copyright, auteurs- en beeldrechten

Op de website weergegeven tekst en beeldmateriaal mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotografie, filmopname of op enige andere wijze, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van VCMS.