4 landelijke activiteiten per jaar - toegankelijk voor alle geïnteresseerden

Naast de VCMS Master Academy worden er op landelijk niveau ook activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie van VCMS Nederland. De evenementen zijn niet alleen voor VCMS-leden, maar ook voor reünisten, alumni of externen met een interesse in de chirurgie. De meeste activiteiten zijn onderwijs gerelateerde activiteiten, denk hierbij aan symposia, publezingen en online thema-avonden. Daarnaast worden er ook sociale activiteiten georganiseerd zoals het VCMS-diner. Het doel van de activiteiten is het samenbrengen van gelijk geïnteresseerden vanuit heel Nederland.

De activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert de nationale activiteiten van VCMS in samenwerking met de Commissaris Activiteiten van het bestuur van VCMS Nederland. De commissie bestaat uit vijf studenten uit de bachelor- of masterfase afkomstig van de diverse geneeskunde faculteiten in Nederland.

Screenshot 2022-11-19 at 14.19.11

Barbara Verbeek
VOORZITTER

Felicia Lee-Kong
SECRETARIS

Deli Winter
PENNINGMEESTER

Anne-Jet Oosting
COMMISSARIS ACQUISITIE

Elseline Kalb
COMMISSARIS EXTERNE COMMUNICATIE