6 landelijke activiteiten per jaar - toegankelijk voor alle geïnteresseerden

Naast de VCMS Master Academy worden er op landelijk niveau ook activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie van VCMS Nederland. De evenementen zijn niet alleen voor VCMS-leden, maar ook voor reünisten, alumni of externen met een interesse in de chirurgie. De meeste activiteiten zijn onderwijs gerelateerde activiteiten, denk hierbij aan symposia, publezingen en thema-avonden. Daarnaast worden er ook sociale activiteiten georganiseerd zoals het VCMS-diner. Het doel van de activiteiten is het samenbrengen van gelijk geïnteresseerden vanuit heel Nederland. 

De Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert de nationale activiteiten van VCMS in samenwerking met de Commissaris Activiteiten van het bestuur van VCMS Nederland. De commissie bestaat uit vijf studenten uit de bachelor- of masterfase afkomstig van de diverse geneeskunde faculteiten in Nederland.

Fleur Vande Kerckhove

VOORZITTER

Sabrina Waizy

SECRETARIS

Liza ten Have

PENNINGMEESTER

Puck Niessen

COMMISSARIS ACQUISITIE

Sam Melchers

COMMISSARIS EXTERNE COMMUNICATIE

De landelijke activiteiten voor 2023-2024

6-8 Juli 2023
25 Mei 2024
22 April 2023
27 Januari 2024
28 Oktober 2023
21 September 2023

VCMS Openingsactiviteit: 'Met de Twijfels op Tafel'

Om het academisch jaar 2023-2024 te beginnen wordt er afgetrapt met een onderwerp dat veel geneeskundestudenten aanspreekt, met name welke bijzondere casuïstiek met ethische en/of juridische overwegingen artsen tegenkomen in de praktijk. Dit is een actueel onderwerp voor geneeskundestudenten, dat mogelijk onderbelicht wordt tijdens de bachelor- en masterfase. Het is echter cruciaal om hier in aanraking mee te komen aangezien het veel voorkomend is in de praktijk.
Met deze activiteit willen wij geneeskundestudenten dus ook handvatten geven om deze situaties kritisch te kunnen analyseren in de praktijk. Denk hierbij aan respect voor de autonomie van de patiënt, maar ook bijvoorbeeld subsidiariteit van bepaalde behandelingen.