Een chirurgisch getinte podcast om verdieping te bieden in de heelkunde en aanverwante specialismen

Sinds de start van de pandemie zijn evenementen, zoals deze bekend zijn bij VCMS, tijdelijk niet haalbaar. Desalniettemin streven wij ernaar om zowel onze leden als externen de mogelijkheid te bieden om zich te kunnen verdiepen binnen de snijdende specialismen. Om dit doel alsnog te bereiken, zijn wij verschillende projecten gestart, waaronder de VCMS Podcast

Iedere drie weken zal het landelijk bestuur van VCMS of één van haar afdelingen een of meerdere specialisten binnen de heelkunde en aanverwante specialismen interviewen. Dit wordt zowel op nationaal als internationaal niveau gedaan. Leer van de ervaringen van verschillende artsen en verbreed jouw blik binnen de geneeskunde!