Een chirurgisch getinte podcast om verdieping te bieden in de heelkunde en aanverwante specialismen

Sinds de start van de pandemie zijn evenementen, zoals deze bekend zijn bij VCMS, tijdelijk niet haalbaar. Desalniettemin streven wij ernaar om zowel onze leden als externen de mogelijkheid te bieden om zich te kunnen verdiepen binnen de snijdende specialismen. Om dit doel alsnog te bereiken, zijn wij verschillende projecten gestart, waaronder de VCMS Podcast

Iedere twee weken zal het landelijk bestuur van VCMS of één van haar afdelingen een of meerdere specialisten binnen de heelkunde en aanverwante specialismen interviewen. Dit wordt zowel op nationaal als internationaal niveau gedaan. Leer van de ervaringen van verschillende artsen en verbreed jouw blik binnen de geneeskunde! 

Sollicitaties Podcastcommissie

VCMS Podcastcommissie 2022-2023

Ben jij ambitieus, leergierig en creatief? Dan biedt VCMS Nederland jou de ultieme uitdaging. Onder toeziend oog van VCMS Nederland draag jij samen met drie andere commissieleden zorg voor de VCMS Podcast, een chirurgisch getinte podcast om verdieping te bieden in de heelkunde en aanverwante specialismen. Jij bent verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een gevarieerde podcast voor medische studenten, basisartsen, medisch specialisten en eenieder die zich wil verdiepen binnen de snijdende specialismen. Je krijgt de mogelijkheid om op zowel nationaal als internationaal niveau in aanraking te komen met bijzondere sprekers. Daarnaast houdt ieder commissielid zich bezig met zijn functiespecifieke taken, welke nader worden toegelicht. De tijdsinvestering ligt rond de 5-10 uur per persoon per week. Uiteraard is er begeleiding vanuit VCMS Nederland.

Voorzitter
Als voorzitter ben jij de leider, ondernemer en vertegenwoordiger binnen jouw commissie. Samen met zijn/haar commissieleden zoekt de voorzitter, met de doelstellingen van VCMS in het achterhoofd, voortdurend naar manieren om het beste aan de vraag van de luisteraars te voldoen. Inhoudelijk geef jij suggesties over het huidige aanbod en ben jij bezig met het beleidsmatige aspect van de VCMS Podcast. Hierbij heb jij een duidelijke visie over vernieuwing en verbetering binnen de VCMS Podcast(commissie). Ook zorg jij voor het overzicht van zaken die zich binnen en buiten de podcastcommissie spelen. Tijdens het jaar zul jij regelmatig contact hebben met de voorzitter van VCMS Nederland.

Secretaris
Enerzijds is de secretaris de penvoerder van de podcastcommissie die onder andere zorg draagt voor de interne en externe nieuwsvoorziening. Hieronder valt bijvoorbeeld het contact met sprekers, het notuleren van vergaderingen en het controleren van promotieteksten. In samenwerking met de commissaris Public Relations van VCMS Nederland verzorg jij de promotie van de VCMS Podcast via sociale mediakanalen en onderhoud jij de subpagina ‘VCMS Podcast’ op de website. Anderzijds ben jij ‘het geheugen’ van de commissie, waarbij organiseren, informatievoorziening en archivering belangrijke taken zijn. Gedurende het commissiejaar heb jij regelmatig contact met de secretaris en de commissaris PR van VCMS Nederland.

Algemeen lid
Als algemeen lid van de podcastcommissie ben jij eindverantwoordelijke voor het bewerken van alle audiobestanden die worden toegestuurd vanuit de VCMS-afdelingen, de activiteitencommissie of VCMS Nederland. De zorg hiervoor draag jij samen met nog een algemeen lid van de commissie. Jullie controleren elkaars werk en ondersteunen elkaar waar nodig. Er is binnen deze functie veel ruimte voor nieuwe ideeën omtrent het in elkaar zetten van de podcast. Tevens ben jij als algemeen lid verantwoordelijk voor het monitoren van het aantal luisteraars, wat de functie uitermate geschikt maakt voor iemand met analytische vaardigheden (of deze juist wilt beheersen).

Sollicitatieprocedure
De sollicitatieperiode zal op maandag 4 juli van start gaan.  
Wil jij onderdeel uitmaken van de VCMS Podcastcommissie 2022-2023? Solliciteer dan uiterlijk 14 juli 23:59 uur voor een van bovenstaande functies door je CV en motivatiebrief (in PDF-formaat) op te sturen naar nederland@vcms.nl.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op zaterdag 23 en/of zondag 24 juli 2022 op een centrale locatie in Nederland.

Stuur vooral een e-mail naar nederland@vcms.nl als je nog vragen hebt over de commissie en/of de sollicitatieprocedure.