VCMS Posters printen-2
Vincent-Sier-.png

Vincent Sier

Secretaris
Vincent-Kars.jpg

Vincent Kars

Penningmeester
Shirley-van-de-Velde.png

Shirley van de Velde

Commissaris Acquisitie
Roos-van-Heeswijk.png

Roos van Heeswijk

Commissaris Onderwijs
Chloe-Marechal.png

Chloé Maréchal

Commissaris Activiteiten
Julia-van-der-Veen-2.jpg

Julia van der Veen

Commissaris Public Relations

Het ontstaan van VCMS

De Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten (VCMS) is ontstaan naar het voorbeeld van ‘Surgical Societies’ in onder andere het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wij beogen om studenten van de academische medische centra in Nederland meer onderwijs aan te bieden in de chirurgische disciplines. Daarbij willen wij meer diepgang geven aan de chirurgische kennis, ze kennis te laten maken met chirurgische vaardigheden en het leren interpreteren van wetenschappelijke literatuur: ‘Evidence-based Surgery’.

Deze aspecten worden bewerkstelligd door in de verschillende VCMS-afdelingen masterclasses en workshops te organiseren. De VCMS-afdelingen verzorgen een onderwijsprogramma op bachelorniveau. 

VCMS Nederland fungeert als overkoepelend orgaan om de afdelingen van advies te voorzien en de kwaliteit van de activiteiten van de afdelingen te waarborgen. VCMS Nederland organiseert jaarlijks een aantal activiteiten op nationaal niveau in de vorm van symposia, congressen en de summer school. Daarnaast houdt VCMS Nederland zich bezig met de organisatie van het onderwijsprogramma van de VCMS Master Academy voor masterstudenten uit het hele land.

VCMS Nederland bestuur

VCMS bestaat uit een overkoepelende vereniging, VCMS Nederland, en acht afdelingen: VCMS Amsterdam, AMC; VCMS Amsterdam, VUmc; VCMS Groningen; VCMS Leiden; VCMS Maastricht; VCMS Nijmegen; VCMS Rotterdam; en VCMS Utrecht.

Het bestuur van VCMS Nederland bestaat uit zeven personen, die zich vrijwillig inzetten om de doelen van VCMS te behalen. De voorzitter heeft als doel het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur. De persoon die de functie van secretaris vervult, zorgt voor de administratie van de vereniging. Verder houdt hij of zij zich bezig met de actualiteiten binnen VCMS Nederland en haar afdelingen. De penningmeester/vicevoorzitter heeft als voornaamste taak het beheren van de financiën. Daarnaast zal deze persoon in afwezigheid van de voorzitter de taken van de voorzitter op zich nemen. De commissaris acquisitie heeft als primair doel het binnenhalen en onderhouden van sponsorcontracten of andere financiële input voor VCMS. Hij of zij maakt het financieel mogelijk dat de beleidsplannen uitgevoerd kunnen worden. De commissaris activiteiten heeft als doel het bedenken van de landelijke activiteiten en het begeleiden van de activiteitencommissie. De commissaris onderwijs heeft als doel om de onderwijsnorm binnen VCMS te waarborgen. Daarnaast zal hij of zij er in samenwerking met de medebestuursleden voor zorgen dat onderwijs op een innovatieve wijze wordt vormgegeven binnen VCMS. De commissaris public relations heeft als doel de naamsbekendheid van VCMS Nederland te vergroten onder zowel geneeskunde studenten als medisch specialisten. Daarnaast waakt hij/zij over het imago wat VCMS heeft. 

De Raad van Toezicht (RvT)

De RvT bestaat uit ten minste drie personen. Leden van de RvT maken geen deel uit van het bestuur van VCMS Nederland of van een VCMS-afdeling. De RvT heeft als functie het controleren van de kwaliteit binnen VCMS, zowel van VCMS Nederland als de VCMS-afdelingen. Een aantal  besluiten (bijv. statutenwijziging), aanvragen (bijv. leningen) en documenten (bijv.  jaarverslagen en begrotingen) dienen te worden goedgekeurd of gecontroleerd door de RvT. De RvT en het bestuur van VCMS Nederland komen een aantal keer per jaar bijeen om de gang van zaken te bespreken en te evalueren. De leden van de RvT vervullen hun functie vrijwillig en ontvangen geen beloning. 

Voorzitter: Irina Filz von Reiterdank

Secretaris/Vice voorzitter: Danique Heuvelings
 

Algemeen lid: Bas Dalmeijer

Algemeen lid: Amaran Suntharan

Algemeen lid: Loes Hartveld

Comité van Aanbeveling

Prof. dr. R.L.A.W. Bleys
Prof. dr. H.J. Bonjer
Prof. dr. N.D. Bouvy
Drs. H.O. ten Cate-Hoedemaker
Prof. dr. J.F. Hamming
Prof. dr. E. Heineman
Dr. F.J.A. van den Hoogen
Prof. dr. D.A. Legemate
Prof. dr. R.G.H.H. Nelissen
Prof. dr. R.J. Oostra
Dr. A.H. Schuurman
Dr. E.C.T.H. Tan
Prof. dr. M.R. Vriens
Prof. dr. B.P.L. Wijnhoven