DE VCMS MASTER ACADEMY

Ben jij masterstudent Geneeskunde? Dan kan jij lid worden van VCMS Nederland! Als lid van VCMS Nederland heb jij de mogelijkheid om zeven onderwijsdagen te volgen over verschillende onderwerpen binnen de heelkunde en aanverwante specialismen. 

Wat is de VCMS Master Academy?

De VCMS Master Academy is een programma, dat open is voor eenieder die interesse heeft om aan zijn heelkundige kennis en vaardigheden te werken en waarbij het niet uitmaakt bij welk specialisme je ambitie ligt. De Master Academy bestaat uit zeven chirurgisch georiënteerde onderwijsdagen verspreid over het academisch jaar. De sessies vinden plaats op zaterdagen op een centraal punt in Nederland.

De Master Academy zal bestaan uit de volgende modules bestaande uit twee of drie onderwijsdagen per module:

  • Module 1: chirurgische anatomie en beeldvorming
  • Module 2: chirurgische kennis
  • Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Het onderwijsprogramma voor aankomend academiejaar is hieronder weergegeven.

Imaging-1-150x150
Chirurgische anatomie en beeldvorming
Surgeon-150x150
Chirurgische anatomie en beeldvorming
Skills-150x150
Chirurgische kennis

Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming

Doel van de module
Verbeteren van de (chirurgische) anatomische kennis en het kunnen vertalen van en naar verschillende beeldvormende modaliteiten.

Module 1.1 Gynaecologie

Zowel verloskunde als gynaecologie verbindt zich als een continuüm met het leven van een vrouw. Het begint bij conceptie en het vrouwelijke voortplantingsorgaan doorloopt opeenvolgende levensloopstadia, zoals conceptie, foetale en placentale groei en ontwikkeling, menopauze en geriatrische veroudering. Gedurende deze dag zal er verder gefocust worden op de obstetrische kant waar we met name gaan kijken naar de veranderende anatomie gedurende de zwangerschap. Deze lessen worden in de praktijk gebracht met uitgebreide workshops waar de echo skills tot de test worden gebracht. Daarnaast wordt een stuk acute verloskunde getest middels een workshop acute opvang voor zwangeren. Al met al een dag waar er vanuit verschillende opzichten naar het vrouwelijk lichaam wordt gekeken!

Module 1.2 Het hart: de pomp van het leven

Het hart neem een centrale rol aan in het lichaam: zonder pomp geen leven. De afhankelijkheid van het lichaam van het hart wordt in het bijzonder duidelijk bij afwijkingen of defecten. Op deze VCMS Master Academy dag duiken de leden in de wereld van de hartchirurgie, waarbij deze in de volle breedte wordt behandeld onder begeleiding van (inter)nationale experts. Naast aangeboren hartafwijkingen zullen ‘s ochtends ook de klep- en bypasschirurgie de revue passeren, waarna er in de middag actief aan de slag wordt gegaan met hands-on onderwijs over de anatomie van het hart en chirurgische technieken.

Module 1.3 Acute buik 

Een acute buik wordt binnen de heelkunde dagelijks gezien en maakt dus ook dat basiskennis hiervan onmisbaar is. Deze onderwijsdag zal afgetrapt worden met veel voorkomende acute buik pathologie en de chirurgische behandeling hiervan. Naderhand worden leden ondergedompeld in de innovatieve chirurgische behandelingen van de acute buik; wat staat ons te wachten als toekomstig arts? Alvorens de chirurgische behandeling van de acute buik plaats kan vinden, dient er beeldvormende diagnostiek plaats te vinden en hoe leer je hier nou meer over dan door aan de slag te gaan met casuïstiek? Natuurlijk kan een workshop abdominale echografie dan ook niet ontbreken! Tot slot is de anatomische kennis van het abdomen van belang als je beeldvorming verricht of wanneer je aan de operatie begint. Waar anders dan op snijzaal leer je de anatomie van het abdomen nog beter kennen?

Module 2: Chirurgische kennis

Doel van de module
De kennis van de coassistent over de basis van de chirurgie vergroten.

Module 2.1 Kinderchirurgie

Zelfs bij de allerkleinsten kunnen er aandoeningen optreden die een chirurgische behandeling vereisen. Op deze eerste onderwijsdag van de VCMS Master Academy 2022 – 2023 nemen we jullie mee door de eerste fases van het leven: van foetus tot adolescent. De fysiologie en pathofysiologie passend bij de verschillende levensfasen zullen aan bod komen. Daarnaast zullen we ook stilstaan bij de ethische dilemma’s die komen kijken bij de kinderchirurgie: mag alles wat kan? Moeten we de kleine foetus al in de buik opereren? Leer andere VCMS-leden beter kennen tijdens de Virtuele Escape Room en doe je eerste ervaringen met laparoscopie bij de workshop laparoscopische technieken!

Module 2.2 Longchirurgie

De longen zijn van levensbelang; het is de taak van de ademhaling om te zorgen voor zuurstofrijk bloed dat door de circulatie naar de perifere weefsels wordt gebracht en de eliminatie van het in de weefsels gevormde kooldioxide dat hier vandaan door de circulatie naar de longen wordt getransporteerd. Gezonde longen zorgen ervoor dat het lichaam elke vier seconde zuurstof krijgt. Dat is meer dan twintigduizend keer per dag, of acht miljoen keer per jaar. Goed werkende longen zijn dus onmisbaar. Tijdens deze dag gaan de leden zich verdiepen in de pathofysiologie van de long en de chirurgie die hierbij komt kijken.

Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Doel van de module
Verbeteren van de chirurgische vaardigheden en kennis van de bijbehorende praktijk.

Module 3.1 POK/Wondzorg/Anesthesie

Chirurgische verrichtingen, met name plastisch, worden tijdens de covid-19 pandemie vaker dan ooit tevoren poliklinisch gedaan gezien de lange wachttijden op de operatiekamer. Maar welke verrichtingen kunnen op de polikliniek worden uitgevoerd en welke moeten op de operatiekamer plaatsvinden? Spelen patiëntkarakteristieken daarbij een rol? Hoe zit het met het risico op infecties? En als die wondinfectie optreedt, hoe kan deze dan het beste behandeld worden? Gedurende deze module worden al deze vragen beantwoord en zal er dieper worden ingegaan op de anatomie en fysiologie van de huid, de principes van wondzorg- en genezing en innovatieve technieken binnen de wondgenezing. Uiteraard wordt een ieder uitgedaagd tijdens de workshops om zelf een chirurgische verrichting uit te voeren en zijn/haar hechttechnieken verder te ontwikkelen.

Module 3.2 Urologie

Urologie houdt zich bezig met alle problemen die te maken hebben met de urinewegen en de mannelijke geslachtsorganen. De uroloog behandelt blaas- nier- en prostaataandoeningen, nierstenen, incontinentie, urineweginfecties of maligniteiten op urologisch gebied. Tevens worden problemen rondom de fertiliteit, impotentie en (congenitale) afwijkingen van de mannelijke geslachtsorganen behandeld. Tijdens deze Master Academy dag wordt de focus gelegd op de praktische vaardigheden en innovatie door middel van de workshops en kan het lid zich verdiepen in drie verschillende onderwerpen namelijk, kinder-urologie, uro-oncologie en reconstructie van het urogenitaalstelsel.

Module 1.1: Vaatchirurgie 

Van opname tot ontslag van een vaat-gerelateerde patiënt. Wat komt er eigenlijk allemaal bij een opname kijken en hoe zorgen we ervoor dat het verblijf van de patiënt zo vlekkeloos mogelijk verloopt? Het ligt voor de hand dat er bij een geplande operatie al veel handelingen en afspraken nodig zijn, maar hoe wordt er voor gezorgd dat een spoed-OK veilig verloopt? Gedurende deze dag zal het volledige klinische beloop van de Aneurysma Aortae Abdominalis (AAA) aan bod komen, waarbij de ervaring van de patiënt centraal zal staan.

De Master Academy dag over vaatchirurgie zal plaatsvinden op 10 september 2022.

Meer informatie volgt. 

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit een tweetal documenten aangeleverd in PDF via het sollicitatieformulier, bestaande uit:

  1. Een curriculum vitae 
  2. Een motivatiebrief (max. één A4)

Voor een lidmaatschap bij de VCMS Master Academy is een contributie vereist. De kosten bedragen 150,- euro. Door middel van een contributie kan VCMS de zeven onderwijsdagen realiseren.

Vermeld in jouw motivatiebrief duidelijk wat jouw motivatie is voor het volgen van het Master Academy programma, in welk studiejaar jij zit en aan welke medische faculteit jij de geneeskundeopleiding volgt. De bestanden en jouw gegevens kunnen verzonden worden via het sollicitatieformulier.

De sollicitatieperiode voor de VCMS Master Academy 2022-2023 start 1 augustus 2022

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan gerust contact op door rechtsboven op ”contact” te drukken en jouw vraag via ons contactformulier in te sturen. Daar vind je ook onze FAQ over de VCMS Master Academy.