DE VCMS MASTER ACADEMY

Ben jij masterstudent Geneeskunde? Dan kan jij lid worden van VCMS Nederland! Als lid van VCMS Nederland heb jij de mogelijkheid om zeven onderwijsdagen te volgen over verschillende onderwerpen binnen de heelkunde en aanverwante specialismen. 

Wat is de VCMS Master Academy?

De VCMS Master Academy is een programma, dat open is voor eenieder die interesse heeft om aan zijn heelkundige kennis en vaardigheden te werken en waarbij het niet uitmaakt bij welk specialisme je ambitie ligt. De Master Academy bestaat uit acht chirurgisch georiënteerde onderwijsdagen verspreid over het academisch jaar. De sessies vinden plaats op zaterdagen op een centraal punt in Nederland.

De Master Academy zal bestaan uit de volgende modules bestaande uit twee of drie onderwijsdagen per module:

  • Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming
  • Module 2: Chirurgische kennis
  • Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Het onderwijsprogramma voor aankomend academiejaar is hieronder weergegeven.

Imaging-1-150x150
Chirurgische anatomie en beeldvorming
Surgeon-150x150
Chirurgische kennis
Skills-150x150
Chirurgische praktijk en vaardigheden

Module 1: Chirurgische anatomie en beeldvorming

Doel van de module
Verbeteren van de (chirurgische) anatomische kennis en het kunnen vertalen van en naar verschillende beeldvormende modaliteiten.

Module 1.1 Transplantatiechirurgie: van donor tot ontvanger

Voor patiënten met eindstadium orgaanfalen is orgaantransplantatie een levensreddende procedure. Het biedt patiënten de mogelijkheid tot een nieuw leven, mits er geen complicaties optreden. Hoewel het transplanteren van organen nog maar sinds enkele decennia wordt gedaan, maakt de discipline transplantatiechirurgie grote stappen. Waar de eerste nier in Nederland in de jaren 60 werd getransplanteerd, is tegenwoordig de niertransplantatie niet meer weg te denken uit de grote centra. Door het pionierende karakter van de transplantatiechirurgie, staat innovatie en wetenschappelijk onderzoek op de voorgrond. 

Tijdens deze onderwijsdag zullen de leden kennis maken met de belangrijkste principes van de transplantatiechirurgie wat betreft de anatomie, de beeldvorming en chirurgische vaardigheden. Met het oog op het pionierende karakter van dit specialisme zullen ook de nieuwste ontwikkelingen binnen de transplantatiechirurgie belicht worden: de pancreas- en de gecombineerde hart-levertransplantatie, orgaanpreservatie en het gebruik van bio-artificiële organen. Dit uitdagende vak op medisch gebied is bij uitstek een vak waar de chirurgen voor lastige ethische en juridische dilemma's komen te staan. Ook deze kant van dit specialisme zal worden besproken. Deze onderwijsdag biedt de leden waardevolle handvatten, zowel op theoretisch als op praktisch vlak, voor hun verdere carrière als arts.  

Module 1.2 Hand-pols chirurgie

Voor een chirurg zijn de handen van levensbelang en voor welk ander mens geldt dat niet?! De hand-polschirurgie valt veelal binnen het takenpakket van de plastisch chirurg. De complexe anatomie van de handen maakt het mogelijk om bewegingen te maken in alle vlakken en daarbij tot op zeer precies niveau de handen zo te kunnen sturen dat men bijvoorbeeld in staat is om operaties uit te voeren. Deze complexe anatomie maakt ook dat kleine deformiteiten van de handen kunnen leiden tot groot functieverlies. Mits operabel, kan er middels operaties veel van de handfunctie terug worden gekregen. Het is voor de plastisch chirurg van groot belang om de complexe anatomie te kennen om zo de operatie gericht uit te kunnen voeren.

Tijdens deze dag zullen verscheidene plastische chirurgen spreken over de complexe anatomie en de meest voorkomende hand-pols letsels. Bij de hands-on workshops wordt de anatomie opnieuw op een praktische manier herhaald en krijgen de leden meer te weten over hand-pols onderzoek en beeldvorming. Ook wordt er ingegaan op specifieke hech- en operatietechnieken voor in de hand. Deze dag biedt de studenten de mogelijkheid om meer te leren over de hand-pols anatomie en hand-pols problematiek.

Module 2: Chirurgische kennis

Doel van de module
De kennis van de coassistent over de basis van de chirurgie vergroten.

Module 2.1 Mammachirurgie: van tumor tot reconstructie

Maligniteiten aan de borst zijn de meest gediagnosticeerde maligniteit bij vrouwen wereldwijd. Dit maakt herkenning en behandeling ontzettend belangrijk. De ontwikkelingen op dit gebied maken autologe borstreconstructies steeds meer voorkomend. In deze onderwijsdag leer je over de soorten mammacarcinoom en hoe je deze opspoort. Ook leer je over diverse technieken voor oncoplastische mammachirurgie en zullen we dieper duiken in de innovaties op het gebied. Daarnaast zal er op deze dag een mooie mogelijkheid zijn om diverse hechttechnieken te leren.

Module 2.2 De Groene OK

Klimaatverandering en de gevolgen hiervan hebben invloed op de gezondheid, maar ook de gezondheidszorg heeft een invloed op het klimaat. Zeven procent van de uitstoot van broeikasgassen is terug te leiden tot de Nederlandse zorgsector! Op een operatiekamer zie je dit maar al te goed terug. Overduidelijk zijn de grote zakken afval en plastic materialen voor eenmalig gebruik, maar minder zichtbaar zijn dit bijvoorbeeld ook de inhalatie-anesthetica. Met de invoering van landelijke netwerken en lokale greenteams zijn veel ziekenhuizen en artsen inmiddels nauw betrokken bij dit onderwerp. Wat is de huidige stand van zaken en waar moeten we naar toe? Tijdens deze Master Academy dag gaan de leden zich verdiepen in duurzaamheid op de operatiekamer en worden ze uitgedaagd om zich op een interactieve manier bezig te houden met dit onderwerp. 

Module 3: Chirurgische praktijk en vaardigheden

Doel van de module
Verbeteren van de chirurgische vaardigheden en kennis van de bijbehorende praktijk.

Module 3.1 Brandwondenzorg: Vuurvaste vaardigheden

Brandwonden ontstaan snel en hebben vaak ingrijpende gevolgen voor de patiënt. In Nederland zijn er enkele centra die gespecialiseerd zijn in deze gecompliceerde zorg. Deze dag zal in het teken staan van de allesomvattende zorg vanaf de opvang van de brandwonden tot de nazorg hiervan. Er staan een aantal interessante masterclasses op de planning over diverse onderwerpen binnen deze zorg. In de middag zijn er verschillende workshops, waarin er uiteraard de kans is om praktische vaardigheden op het gebied van brandwondenzorg verder te ontwikkelen. Daarnaast zal er geoefend worden met casuïstiek. De dag brandwondenzorg biedt de leden waardevolle en praktische elementen die ze kunnen meenemen in hun verdere carrière. 

Module 3.2 Traumachirurgie bij Kinderen

Trauma is een van de grootste oorzaak van kinderen in het ziekenhuis en het is dus belangrijk dat iedere arts hiervan basiskennis heeft. Deze onderwijsdag zal afgetrapt worden met de meest voorkomende traumata bij kinderen en hun behandeling. Naderhand worden de leden verteld wat het Mobiel Medisch Team is en hoe deze wordt ingezet bij kindertrauma en waarom voornamelijk bij kindertrauma’s. De leden leren hoe dit gespecialiseerde team van medische professionals snel en adequaat reageert op noodsituaties waarbij kinderen betrokken zijn. Ontdek de unieke uitdagingen en de impactvolle rol die het mobiel medisch team speelt bij het redden van levens en het verlenen van kritieke zorg aan jonge patiënten. De traumachirurgie is een vakgebied waar veel praktische vaardigheden aan bod komen, dus in de middag krijgen de leden de gelegenheid om te oefenen met het aanbrengen van gips, het prikken van infusen en het inbrengen van osteosynthesemateriaal. Daarnaast wordt ook de Advanced Pediatric Life Support (APLS) besproken, waarbij belangrijke kennis wordt opgedaan over levensreddende procedures en technieken specifiek gericht op kinderen. 

Module 3.2 Oogchirurgie

Om het chirurgische vak te beoefenen is visie van belang. Wereldwijd worden de meeste chirurgische ingrepen gedaan binnen de oogchirurgie: de cataractoperatie.
Tijdens deze dag zullen de leden een duik nemen in de vitreoretinale chirurgie en zullen ze de behandeling van de meest voorkomende oogtraumata leren. In de middag zijn er hands-on workshops waarbij leden een anatomische dissectie hebben van een dierlijk oog en hun hecht skills verder kunnen ontwikkelen met nieuwe technieken. Verder zal er worden gekeken naar diverse diagnostische technieken binnen de oogheelkunde. We zullen de dag afsluiten met de nieuwste ontwikkelingen binnen de vitreoretinale chirurgie: het bionisch oog. 

Module 1 : Gynaecologie 

Zowel verloskunde als gynaecologie verbindt zich als een continuüm met het leven van een vrouw. Het begint bij conceptie en het vrouwelijke voortplantingsorgaan doorloopt opeenvolgende levensloopstadia, zoals conceptie, foetale en placentale groei en ontwikkeling, menopauze en geriatrische veroudering. Gedurende deze dag zal er verder gefocust worden op de obstetrische kant waar we met name gaan kijken naar de veranderende anatomie gedurende de zwangerschap. Deze lessen worden in de praktijk gebracht met uitgebreide workshops waar de echo skills tot de test worden gebracht. Daarnaast wordt een stuk acute verloskunde getest middels een workshop acute opvang voor zwangeren. Al met al een dag waar er vanuit verschillende opzichten naar het vrouwelijk lichaam wordt gekeken!

De Master Academy dag over gynaecologie zal plaatsvinden op 9 september 2023.
Deze dag zal een open activiteit zijn voor leden en niet-leden. Hiervoor zullen losse kaarten te verkrijgen zijn. Meer informatie volgt.

De sollicitatieperiode voor de VCMS Master Academy 2023-2024 is van 21 augustus - 17 september 2023

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan gerust contact op door rechtsboven op ”contact” te drukken en jouw vraag via ons contactformulier in te sturen. Daar vind je ook onze FAQ over de VCMS Master Academy.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit het invullen van het sollicitatieformulier op de website en het aanleveren van een motivatie. Dit kan middels een motivatiebrief (max één A4) of een link naar een motivatie filmpje (max. 2 minuten) aangeleverd in een PDF bestand via het sollicitatieformulier. Het bestand bestaat uit:

Een motivatiebrief (in PDF, max. 1 A4)

OF

Een PDF met daarin een link naar een motivatiefilmpje dat geplaatst is op Youtube of Google Drive (max 2 minuten).

Voor een lidmaatschap bij de VCMS Master Academy is een contributie vereist. De kosten bedragen 150,- euro. Door middel van een contributie kan VCMS de acht onderwijsdagen realiseren.

Vermeld in jouw motivatiebrief duidelijk wat jouw motivatie is voor het volgen van het Master Academy programma, in welk studiejaar jij zit en aan welke medische faculteit jij de geneeskundeopleiding volgt. Het bestand en jouw gegevens kunnen verzonden worden via het sollicitatieformulier.