Het beleidsplan van VCMS Nederland vormt de wettelijk verplichte publieke verantwoording. Het voldoet aan wettelijke eisen en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van VCMS Nederland.

Overige documentatie is opvraagbaar bij VCMS Nederland, via: nederland@vcms.nl

Begrotingsoverzicht VCMS Nederland 2021-2022

Beleidsplan VCMS Nederland 2019-2023

Financieel jaarverslag VCMS Nederland 2020-2021